Indexen tryggar pensionens belopp

Med indexen för arbetspensionerna tryggar man att pensionens begynnelsebelopp är skäligt i förhållande till inkomsterna under arbetslivet och att de löpande pensionerna behåller sin köpkraft. De index som används är arbetspensionsindex och lönekoefficienten.

Med arbetspensionsindex (det s.k. brutna indexet) justeras de löpande arbetspensionerna varje år i början av januari. Arbetspensionsindexet tryggar pensionens köpkraft, rentav förbättrar den.  Arbetspensionsindex påverkas till 80 procent av förändringen i prisnivån och till 20 procent av förändringen i löntagarnas inkomstnivå.

Lönekoefficienten säkerställer att pensionen som tjänats in under arbetslivet behåller sitt värde. När pensionen börjar indexerar arbetspensionsanstalten personens alla löner och arbetsinkomster med lönekoefficienten till nivån enligt pensionens begynnelseår. Lönekoefficienten påverkas till 20 procent av förändringen i prisnivån och till 80 procent av förändringen i löntagarnas inkomstnivå.

Folkpensionsanstalten justerar de löpande folkpensionerna årligen i januari enligt ändringarna i folkpensionsindex.  Tack vare indexbindningen bibehålls folkpensionens köpkraft i förhållande till förändringen av prisnivån. Utöver indexjusteringar har folkpensionerna då och då justerats med nivåhöjningar som riksdagen fattat beslut om.

Indexjusteringens storlek påverkas av förändringen av konsumentprisindex och förtjänstnivåindex som Statistikcentralen beräknar.

Pensionsindex åren 2018–2019

2019
2018
Arbetspensionsindex 2585 (förändring 1,5 %) 2548 (förändring 0,55 %)
Lönekoefficient 1,417 (förändring 1,9 %) 1,391 (förändring 0,14 %)
Folkpensionsindex 1617
(förändring 0,0 %)
 1617
(förändring 0,0 %)