Ta reda på din pensionsålder!

Välj ditt födelseår. Räknaren visar din pensionsålder.

Din lägsta pensionsålder ?

Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension.

- Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden ?

Den förväntade livslängden är det genomsnittliga antalet år som personer i en viss ålder kommer att leva, om dödligheten är oförändrad. Statistikcentralen beräknar den förväntade livslängden i Finland.

-
Din målsatta pensionsålder ?

Livslängden ökar och därför har man infört en livslängdskoefficient som minskar pensionen. Den målsatta pensionsåldern visar hur länge du ska vänta med att gå i pension för att få din pension till fullt belopp.

- Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden ?

Den förväntade livslängden är det genomsnittliga antalet år som personer i en viss ålder kommer att leva, om dödligheten är oförändrad. Statistikcentralen beräknar den förväntade livslängden i Finland.

-
Beräkna din pension!

Med pensionsräknaren får du en uppskattning av hur stor din pension kommer att bli.

Vuoden 2017 eläkeuudistus
Vad innebär pensionsreformen år 2017?

Varje årskull har nu en egen pensionsålder. Med räknaren kan du ta reda på vilken din pensionsålder är. Arbetstagare tjänar in pension från 17 års ålder och företagare från 18 års ålder. Alla tjänar in pension enligt samma procentsats, 1,5 %. Två nya pensionsformer, arbetslivspension och partiell ålderspension, har införts.

Mera om pensionsreformen
Hur finansieras pensionerna nu och i framtiden?

De medel som behövs för utbetalningen av pensioner samlas huvudsakligen in som arbetspensionsavgifter under respektive år. Avgifter betalas av arbetsgivarna, arbetstagarna och företagarna. På det sättet bekostar varje förvärvsarbetande generation de pensionerades pensioner i tur och ordning.

Alla insamlade avgifter används dock inte genast till att finansiera pensionerna, utan en del fonderas och placeras.

Varför placeras pensionspengar?
Työuran alkutaipaleella
Vad borde unga som börjar arbeta veta om arbetspensionen?

Arbetspension, vad är det för något? Det lönar sig att ta reda på hur pensioner fungerar redan när du inleder ditt första arbete även om tanken på pensionering kan kännas väldigt avlägsen. De val du gör längs med livet inverkar också på det pensionsbelopp du får i framtiden.

Ny i arbetslivet