Ta reda på din pensionsålder!

Välj födelseår och -månad. Räknaren anger när du kan gå i pension.

Din lägsta pensionsålder

Din lägsta pensionsålder

Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension. Pensionsåldrarna är uppskattningar fr.o.m. dem som är födda år 1965.

- Din pension kan börja tidigast - Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.

Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.

Med den förväntade livslängden avses det genomsnittliga antalet år som en person i en viss ålder kommer att leva, om dödligheten hålls på samma nivå som under pensioneringsåret.

-
Din målsatta pensionsålder

Din målsatta pensionsålder

I den målsatta pensionsåldern har uppskovsförhöjningen förhöjt din pension lika mycket som livslängdskoefficienten minskar den i den lägsta pensionsåldern.

- Din pension kan börja tidigast - Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.

Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.

Med den förväntade livslängden avses det genomsnittliga antalet år som en person i en viss ålder kommer att leva, om dödligheten hålls på samma nivå som under pensioneringsåret.

-
Din åldersgräns för partiell ålderspension - Du kan ta ut partiell ålderspension tidigast -
Beräkna din pension!

Med pensionsräknaren får du en uppskattning av hur stor din pension kommer att bli.

Till räknaren
Beräkna hurdan partiell ålderspension du kan få

Räknaren beräknar också hur partiell ålderspension påverkar den ålderspension du får senare.

Till räknaren
Beräkna din FöPL-arbetsinkomst med en räknare

Räknaren ger en riktgivande rekommendation till FöPL-arbetsinkomst och marginalen för den.

Till räknaren

Trevlig Pensionsdag!

Det elektroniska arbetspensionsutdraget är något som inte alla känner till. Därför har vi lanserat Pensionsdagen, som påminner människor i arbetsför ålder om att ta en titt på sitt pensionsutdrag, t.ex. en gång om året.

Pensionsdagen är också ett bra tillfälle att annars fundera på sin ekonomi och framtida pension. Ser pensionen ut att bli tillräckligt stor för dina behov och finns det något du kan göra åt saken, om det behövs? Spara extra, förtjäna mera eller arbeta lite längre?

Läs mer om det elektroniska arbetspensionsutdraget

Vad är bra att veta om arbetspensionsförsäkringen om du är lättföretagare?

Lättföretagare, såsom också andra som arbetar på uppdragsbasis, försäkras antingen enligt lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för arbetstagare (ArPL). Det är lagstadgat att teckna en arbetspensionsförsäkring.

Arbetspensionsförsäkringen är nyckeln till inkomstrelaterad social trygghet. Du tjänar in arbetspension och kan få sjukdagpenning och föräldradagpenning.

Läs frågor och svar om lättföretagarens pensionsskydd