Ta reda på din pensionsålder!

Välj ditt födelseår. Räknaren visar din pensionsålder.

Din lägsta pensionsålder ?

Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension.

- Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden ?

Den förväntade livslängden är det genomsnittliga antalet år som personer i en viss ålder kommer att leva, om dödligheten är oförändrad. Statistikcentralen beräknar den förväntade livslängden i Finland.

-
Din målsatta pensionsålder ?

Livslängden ökar och därför har man infört en livslängdskoefficient som minskar pensionen. Den målsatta pensionsåldern visar hur länge du ska vänta med att gå i pension för att få din pension till fullt belopp.

- Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden ?

Den förväntade livslängden är det genomsnittliga antalet år som personer i en viss ålder kommer att leva, om dödligheten är oförändrad. Statistikcentralen beräknar den förväntade livslängden i Finland.

-
Beräkna din pension!

Med pensionsräknaren får du en uppskattning av hur stor din pension kommer att bli.

Vad innebär pensionsreformen år 2017?

Varje årskull har nu en egen pensionsålder. Med räknaren kan du ta reda på vilken din pensionsålder är. Arbetstagare tjänar in pension från 17 års ålder och företagare från 18 års ålder. Alla tjänar in pension enligt samma procentsats, 1,5 %. Två nya pensionsformer, arbetslivspension och partiell ålderspension, har införts.

Mera om pensionsreformen