Vanliga frågor om arbetspensionen

Arbetspension är pension som du tjänar in för arbete. Du tjänar in arbetspensionen för alla inkomster. Pensionen tryggar din försörjning efter att du slutat arbeta.

Läs mer om arbetspensionen

I ditt arbetspensionsutdrag uppges beloppet på den pension som du tjänat in till och med slutet av föregående år. Utdraget innehåller också uppgifter om alla inkomster för vilka du hittills tjänat in pension.

Läs mer om arbetspensionsutdraget

Du får det elektroniska arbetspensionsutdraget genom att logga in med dina bankkoder antingen på din arbetspensionsanstalts webbplats eller på Arbetspension.fi. Inloggningsknappen finns på alla sidor i Arbetspension.fi.

Du kan också be om arbetspensionsutdraget per telefon från din egen arbetspensionsanstalt eller Pensionsskyddscentralen på telefonnumret 029 411 2110.

Kontrollera din arbetspensionsanstalt i Arbetspension.fi. Logga in med dina bankkoder via knappen Din arbetspensionsanstalt. Knappen finns på alla sidor i Arbetspension.fi.

Arbetslöshetskassorna och Folkpensionsanstalten använder sig av arbetspensionsutdraget när de beräknar arbetshistorian för en person som ansöker om alterneringsledighet. Du kan kontrollera ditt arbetspensionutdrag genom att logga in antingen på din egen arbetspensionsanstalts webbplats eller Arbetspension.fi. Inloggningsknappen finns på webbtjänstens alla sidor.

Din arbetslöshetskassa kan hjälpa dig med att beräkna din arbetshistoria. Om du inte hör till en arbetslöshetskassa hjälper Folkpensionsanstalten dig.

Läs mer om arbetspensionsutdraget

Du kan gå i ålderspension enligt arbetspensionslagarna tidigast i den ålder som är den längsta pensionsåldern för din åldersklass. Din lägsta pensionsålder fastställs utifrån ditt födelseår.

Läs mer om ålderspensionen

Du kan gå i partiell ålderspension när du har fyllt 61 år. När du går i partiell ålderspension kan du välja om du tar ut 25 eller 50 procent av din intjänade pension. Den del av pensionen som du tar ut förminskas permanent, om du tar ut den innan din egen pensionsålder.

Läs mer om partiell ålderspension

Om du är född år 1957 eller tidigare och fått arbetslöshetsdagpenning i 500 dagar och för tilläggsdagar, kan du om du så vill ansöka om ålderspension redan i 62 års ålder.

Läs mer om pensionsskyddet för äldre

Det enklaste sättet att ansöka om pension är med bankkoder via den elektroniska tjänsten. Det går att logga in i tjänsten från nästan alla pensionsanstalters webbplatser och Arbetspension.fi.

Alternativt kan du ansöka om ålderspension på en pappaersblankett eller på en blankett som du fyller i på nätet och skriver ut (7001r).

Läs mer om ansökan om ålderspension

Familjepension betalas till den efterlevande maken och barn efter att en familjeförsörjare dött.

Familjepensionen i form av arbetspension betalas under vissa förutsättningar till

  • barn som inte fyllt 18 år
  • efterlevande make
  • tidigare make.

Sambor har inte rätt till efterlevandepension.

Läs mer om familjepension

En uppskattning av din invalidpension får du från din arbetspensionsanstalt.

Läs mer om invalidpension

På de flesta arbetspensionsanstalters webbplatser går det att ansöka om invalidpension elektroniskt. Kontrollera om din pensionsanstalt har en elektronisk ansökningstjänst på sin webbplats.

Du kan ansöka om invalidpension även på en pappersblankett eller på en blankett du fyller i på nätet och skriver ut (7002r). Med samma blankett kan du ansöka om invalidpension både från arbetspensionssystemet och Folkpensionsanstalten.

Läs mer om att ansöka om invalidpension

Rehbilitering kan ge dig stöd att klara dig i ditt arbete. Du kan diskutera ditt hälsotillstånd med arbetsgivaren och företagshälsovården.  Du kan också fråga om råd från din arbetspensionsanstalts rehabiliteringsrådgivare. Vid behov hänvisas du till vidare utredningar och rehabilitering.

Läs mer om rehabilitering