Försäkringsavgifterna i internationella fall 

I Finland är arbetsgivaren skyldig att ordna med social trygghet för sin arbetstagare och betala socialförsäkringsavgifterna. Detsamma kan gälla i många internationella fall.

När en arbetstagare åker från Finland för att jobba utomlands eller kommer från utlandet för att jobba i Finland, ska du som arbetsgivare ta reda på om du är skyldig att betala lagstadgade avgifter till Finland. Det gäller både finländska och utländska arbetsgivare.

Om du är en privat arbetsgivare, får du hjälp med att reda ut saken genom Pensionsskyddscentralens tjänst. Tjänsten berättar och ger råd om vilka avgifter arbetsgivaren ska betala till Finland i olika situationer. 

Ta reda på socialförsäkringsavgifterna

Du ska också kontakta myndigheten eller inrättningen som ansvarar för socialförsäkringsavgifterna för att ta reda på om din arbetstagare uppfyller de villkor angående ålder och lönens storlek som gäller avgiften i fråga. Företagaren ska själva teckna sina lagstadgade försäkringar och betala sina socialförsäkringsavgifter.