Som företagare utomlands

När du arbetar som företagare utomlands omfattas du i regel av arbetslandets sociala trygghet. Företagare som tillfälligt arbetar i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz kan dock fortfarande omfattas av arbetspensions- och socialförsäkringen i Finland. Företagare som arbetar i ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet har inte den här möjligheten. I USA kan det under vissa omständigheter vara möjligt.

Även stipendietagare som arbetar utomlands omfattas av samma internationella bestämmelser som företagare.

En utsänd företagare är en person som

  • normalt bedriver företagarverksamhet i Finland
  • bedriver likadan företagsverksamhet i utlandet som i Finland
  • har bedrivit företagarverksamhet i Finland före utresan (i praktiken innebär det att andra än stipendietagare ska ha haft en FöPL- eller LFöPL-försäkring i kraft minst 4 månader före utresan)
  • arbetar tillfälligt utomlands (i regel högst 24 månader).

En utsänd företagare ska alltid ansöka om ett intyg (intyg A1) om att han eller hon omfattas av socialförsäkringen i Finland under det tillfälliga utlandsarbetet. Man ansöker om intyget hos Pensionsskyddscentralen. Med intyget undviker du socialförsäkringsavgifter i arbetslandet. Alla lagstadgade socialförsäkringsavgifter för en person som omfattas av socialförsäkringen i Finland betalas alltså endast till Finland.

Om arbetet utomlands fortgår mer än två år behövs dispens. Du ansöker om dispens på samma formulär som om intyget.

Om du är företagare i ett icke-avtalsland

Om du som företagare börjar arbeta i ett icke-avtalsland (t.ex. i Ryssland eller i en asiatisk stat) kan du ha din FöPL-försäkring i kraft endast om utlandsarbetet fortgår mindre än ett år och du planerar att därefter återvända till Finland.

Du ska avsluta FöPL-försäkringen redan vid utresan, om du vet att du kommer att arbeta utomlands längre än ett år. Eftersom det inte finns någon överenskommelse, kan arbetslandet också ta ut försäkringsavgifter.

Närmare upplysningar om utlandsarbetet och hur man ansöker om intyg för en utsänd företagare ges av Pensionsskyddscentralen vardagar kl. 8-16, tfn 029 411 2816 eller e-post ulkomaanasiat(at)etk.fi.