Kontrollera arbetspensionsutdraget regelbundet på nätet

Det är bra att kontrollera arbetspensionsutdraget regelbundet, t.ex. titta på det elektroniska utdraget en gång om året. På arbetspensionsutdraget kan du se hur du tjänat in pension och kontrollera att uppgifterna för anställningar och företagarperioder är korrekta för beräkningen av din kommande pension.

I arbetspensionsutdraget finns en sammanställning av de anställningar, företagarperioder och förmåner som har gett arbetspensionstillväxt. Dessutom innehåller utdraget en uppgift om hur mycket pension man hittills har tjänat in. Beroende på personens ålder och arbetspensionsanstalt ser en del också sin pensionsålder eller en uppskattning på beloppet på den framtida pensionen på sitt utdrag.

Kontrollera arbetspensionsutdraget regelbundet

Det är bra att kontrollera arbetspensionsutdraget regelbundet, t.ex. en gång om året. Det är enklare att reda ut och korrigera felaktiga uppgifter genast när de upptäcks än om några år eller årtionden. Om det finns brister eller fel i uppgifterna ska du ta kontakt med din egen arbetspensionsanstalt.

Informationen på arbetspensionsutdraget är en viktig del av planeringen av den egna ekonomin. Dina val under arbetslivet har en inverkan på storleken på din framtida pension. Man kan förbättra sin pension till exempel genom att arbeta längre eller genom att arbeta vid sidan om pensionen.

Arbetspensionsutdraget på nätet är mer omfattande än pappersutdraget

Det elektroniska utdraget är mera omfattande än pappersutdraget och innehåller uppgifterna om hela din arbetshistoria. Pappersutdraget innehåller endast uppgifterna från de sex senaste åren. E-utdraget är också aktuellare, nästan i realtid.

Fördelar med e-utdraget:

  • Utförligare och aktuellare än utdraget på papper.
  • Alltid tillgängligt.
  • Mindre papperspost.
  • Din arbetspensionsanstalts e-tjänst erbjuder mångsidiga kompletterande tjänster, t.ex. räknare och kundservice.

Förändringar i utskicket av arbetspensionsutdraget

Tidsintervallet för postningen av den privata sektorns arbetspensionsutdrag ändrades i början av år 2024. Arbetspensionsutdraget skickas per post tre år från det att en person senast fått det per post eller från det att en person senast loggat in för att se arbetspensionsutdraget i en e-tjänst.

Inom den offentliga sektorn ges arbetspensionsutdraget huvudsakligen elektroniskt.

Mera nyheter