Läs ditt utdrag

Arbetspensionsutdraget innehåller uppgifterna om alla dina pensionsgrundande inkomster hittills. Den pension du kommer att få grundar sig på uppgifterna i utdraget. Arbetspensionsutdraget liknar skattedeklarationen – det är bra att kontrollera det varje år.

Utdraget visar inte hur mycket du slutligen kommer att få i pension. Ju fler arbetsår du har framför dig, desto mer pension hinner du ännu tjäna in. Om du kommer att gå i pension de närmaste åren, ger uppgifterna i utdraget redan en sannare bild.

Logga in för att se ditt arbetspensionsutdrag

Om du hittar fel eller brister i arbetspensionsutdraget, ta kontakt med den arbetspensionsanstalt som gett utdraget. Du kan göra anmälan på blanketten Begäran om utredning av uppgifter i arbetspensionsutdraget.

Du länkas vidare till den webbtjänst där din egen arbetspensionsanstalt ger utdraget. Därför måste du logga in en gång till. Vi jobbar på att alla ska få arbetspensionsutdraget så enkelt som möjligt.

Din egen arbetspensionsanstalt skickar ett arbetspensionsutdrag på papper vart tredje år. Om du inte längre vill ha utdraget på papper, kan du meddela det på samma gång som du kontrollera ditt arbetspensionsutdrag i elektronisk form. Du kan välja e-utdraget när du har loggat in i utdragstjänsten.

Om du bor i Finland, kan du också beställa ett arbetspensionutdrag per telefon från din egen arbetspensionsanstalt eller från Pensionsskyddscentralen, tfn 029 411 2110. Utdraget postas till den adress som du har enligt befolkningsregistret.

Om du bor utomlands, kan du beställa arbetspensionsutdraget per telefon, om din utländska adress finns i det finländska befolkningsregistret. I annat fall kan du beställa ett arbetspensionsutdrag skriftligt från Pensionsskyddscentralen, adress 000 65 Pensionsskyddscentralen, Finland, eller per fax från numret +358 9 148 1172. Ange dina personuppgifter, din finländska personbeteckning och din adress i brevet och underteckna det.

Arbetslöshetskassorna och Folkpensionsanstalten använder sig av arbetspensionsutdraget när de beräknar arbetshistorian för en person som ansöker om alterneringsledighet.

Din arbetslöshetskassa kan hjälpa dig med att beräkna din arbetshistoria. Om du inte hör till en arbetslöshetskassa hjälper Folkpensionsanstalten dig.

Du kan inleda en ny anställning eller bedriva företagarverksamhet då du är pensionär. Om du samtidigt arbetar och får pension, tjänar du in ny pension för arbetsinkomsterna med 1,5 procent om året ända till och med den övre gränsen för försäkringsskyldigheten.

Läs mer om arbete som pensionär

Du får reda på hur mycket pension du har tjänat in för arbete som pensionär från den pensionsanstalt som nu betalar din arbetspension.

Om din pensionsanstalt inte erbjuder det elektroniska arbetspensionsutdraget, kommer du efter inloggningen till din pensionsanstalts webbplats. Be om att få arbetspensionsutdraget i pappersform från din pensionsanstalt.