Allmänt

Arbetspensionsutdraget innehåller uppgifterna om alla dina pensionsgrundande inkomster hittills. Den pension du kommer att få grundar sig på uppgifterna i utdraget. Arbetspensionsutdraget liknar skattedeklarationen – det är bra att kontrollera det varje år.

Utdraget visar inte hur mycket du slutligen kommer att få i pension. Ju fler arbetsår du har framför dig, desto mer pension hinner du ännu tjäna in. Om du kommer att gå i pension de närmaste åren, ger uppgifterna i utdraget redan en sannare bild.

Om du hittar fel eller brister i arbetspensionsutdraget, ta kontakt med den arbetspensionsanstalt som gett utdraget. Du kan göra anmälan på blanketten Begäran om utredning av uppgifter i arbetspensionsutdraget.

Från och med 1.1.2019 går det inte längre att få ett elektroniskt arbetspensionsutdrag från en del av pensionsanstalterna. Om din pensionsanstalt inte erbjuder det elektroniska arbetspensionsutdraget, kommer du efter inloggningen till din pensionsanstalts webbplats. Be om att få arbetspensionsutdraget i pappersform från din pensionsanstalt.

Jag vill helst kontrollera mitt arbetspensionsutdrag på nätet. Kan jag avbeställa pappersutdraget?

Din egen arbetspensionsanstalt skickar ett arbetspensionsutdrag på papper vart tredje år. Om du inte längre vill ha utdraget på papper, kan du meddela det på samma gång som du kontrollera ditt arbetspensionsutdrag i elektronisk form. Du kan välja e-utdraget när du har loggat in i utdragstjänsten.

Jag har inga finska bankkoder. Hur kan jag beställa ett arbetspensionsutdrag?

Om du bor i Finland, kan du också beställa ett arbetspensionutdrag per telefon från din egen arbetspensionsanstalt eller från Pensionsskyddscentralen, tfn 029 411 2110. Utdraget postas till den adress som du har enligt befolkningsregistret.

Om du bor utomlands, kan du beställa arbetspensionsutdraget per telefon, om din utländska adress finns i det finländska befolkningsregistret. I annat fall kan du beställa ett arbetspensionsutdrag skriftligt från Pensionsskyddscentralen, adress 000 65 Pensionsskyddscentralen, Finland, eller per fax från numret +358 29 411 2595. Ange dina personuppgifter, din finländska personbeteckning och din adress i brevet och underteckna det.

Varför måste jag logga in två gånger?

Du länkas vidare till den webbtjänst där din egen arbetspensionsanstalt ger utdraget. Därför måste du logga in en gång till. Vi jobbar på att alla ska få arbetspensionsutdraget så enkelt som möjligt.

Jag ska bli alterneringsledig. Hur får jag reda på om jag har den arbetshistoria som krävs?

Arbetslöshetskassorna och Folkpensionsanstalten använder sig av arbetspensionsutdraget när de beräknar arbetshistorian för en person som ansöker om alterneringsledighet.

Din arbetslöshetskassa kan hjälpa dig med att beräkna din arbetshistoria. Om du inte hör till en arbetslöshetskassa hjälper Folkpensionsanstalten dig.