Grundregler

Arbetspensionen räknas ut av alla de inkomster som du tjänat in under din tid i arbetslivet som löntagare och företagare. Du tjänar även in pension för naturaförmåner, exempelvis kost-, telefon-, och bilförmån.

Så här uppskattar du beloppet på din pension

 1. Kontrollera din hittills intjänade pension från arbetspensionsutdraget.
  Logga in för att se ditt arbetspensionsutdrag
 2. Uppskatta beloppet din framtida pension med pensionsräknaren.
  Gå till pensionsräknaren
 3. Du kan beställa en pensionsuppskattning från din arbetspensionsanstalt. Om du inte vet vilken din arbetspensionsanstalt är kan du få reda på det genom att gå till sidan Din arbetspensionsanstalt eller genom att kontakta Pensionsskyddscentralen, tfn 029 411 2110.

Om din arbetspension blir liten eller du inte alls tjänat in den, kan du få folkpension eller garantipension.

Läs mer om hur folkpension och garantipension kompletterar små arbetspensioner

Ju längre du fortsätter arbeta och skjuter upp pensioneringen, desto större pension får du. På samma sätt ju mer du får i lön eller ju större din arbetsinkomst är om du är företagare, desto större blir din pension.

Läs mer om företagarpensionens storlek

Intjäning av pension

Arbetstagare börjar tjäna in pension vid 17 års ålder, företagare vid 18 års ålder.

Du tjänar in pension

 • med 1,5 % om året
 • med 1,7 % om året i åldern 53–62 år under en övergångsperiod åren 2017–2025.

Du kan tjäna in pension ända fram till den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten:

 • 68 år för personer födda 1957 och tidigare
 • 69 år för personer födda 1958–1961
 • 70 år för personer födda 1962 och senare.

Årinkomst x 1,5 % / 12 mån x Livslängdskoefficienten = Pension / mån

Uppskovsförhöjning och livslängdskoefficient

Du får uppskovsförhöjning på din pension om du skjuter upp din pension så att den börjar efter din lägsta pensionsålder.

Även livslängdskoefficienten inverkar på pensionsbeloppet. Livslängdskoefficienten minskar på månadspensionen enligt hur den genomsnittliga livslängden fortsätter att växa.

Pension för studier, socialförmåner och utlandsarbete

Utöver arbetsinkomsterna tjänas arbetspension in också för studier som leder till examen, för vissa sociala förmåner samt för ledighet för vård av barn under tre år.

För utlandsarbete tjänar man i många fall in pension. Det är bra att på förhand före utlandsvistelsen reda ut hur ditt pensionsskydd ordnas i arbetslandet.

För svartjobb får man ingen pension

Lönearbete  ger rätt till pension endast om det görs med skattekort. En arbetsgivare som låter utföra svartjobb betalar inga pensionsförsäkringsavgifter, vilket naggar pensionen i kanten.

Löntagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften anges i din lönespecifikation.  Från arbetspensionsutdraget kan du slutgiltigt kontrollera att arbetsgivaren har betalat sin avgiftsandel och att pensionen har tjänats in på rätt sätt.

Arbetspension tjänas inte in under armétid eller civiltjänstgöring

Man tjänar inte in arbetspension för militär- eller civiltjänst.

Pensionstillväxten före år 2017

Du tjänade in pension åren 2005–2016

 • med 1,5 % av årsinkomsterna i åldern 18–52 år
 • med 1,9 % av årsinkomsterna i åldern 53–62 år
 • med 4,5 % av årsinkomsterna i åldern 63–67 år.

Till och med år 2004 på följande sätt

 • med 1,5 % till och med året som föregick det du fyllde 60 år
 • med 2,5 % från och med början av det år du uppnådde 60 års ålder.

Före år 2005 började man tjäna in pension först från och med 23 års ålder. Åren 2005–2016 började pension tjänas in från och med 18 års ålder. De gamla åldersgränserna inverkar ännu länge på mångas pensioner eftersom arbetspensionsåldrarna inte ändras i efterhand.