Så här söker du familjepension

Familjepensionen består av efterlevandepension till änkan eller änklingen och barnpension. Du kan ansöka om efterlevandepension med en ansökan om efterlevandepension.

Om du ansöker om barnpension för ett barn, ska du fylla i ansökan om barnpension separat. Fyll i en egen ansökan för varje barn. Ett barn som fyllt 18 år ska själv ansöka om barnpension. Barnpension betalas tills barnet fyller 20 år.

Enklast söker du familjpension på nätet. Med samma ansökan kan du söka familjepension från både arbetspensionssystemet och FPA. Ansökan behandlas, beslutet meddelas och pensionen betalas av den pensionsanstalt där förmånslåtaren var försäkrad.

Logga in i pensionsansökningstjänsten

Om det inte går att göra ansökan elektroniskt, kan du göra den på en pappersblankett eller en blankett som du fyller i på nätet och skriver ut (7004r och 7005r).

Ansökan om familjepension i Blanketter

Du kan ansöka om familjepension retroaktivt för sex månader för den månad då du lämnar in ansökan. Om det finns giltigt skäl kan familjepension betalas retroaktivt också för en längre tid.

Familjepensionen räknas utgående från den avlidnas arbetspension, antingen den beräknade arbetspensionen, om den avlidna inte ännu var pensionerad, eller den beviljade arbetspensionen.

Familjepension från utlandet

Om den avlidna hade arbetat eller bott i något annat EU-land, EES-land eller Schweiz, kan du ha rätt till familjepension också från det landet. Länder som har en överenskommelse om social trygghet med Finland betalar också pensioner till Finland.

Du ansöker om familjepension från dessa länder på samma blanketter som familjepension från Finland. Fyll dessutom i bilaga U med uppgifter om var och när den avlidna har bott eller arbetat utomlands.