Så här söker du familjepension

Familjepensionen består av efterlevandepension till änkan eller änklingen och barnpension.

Du kan ansöka om efterlevandepension på blankett 7004r  för ansökan om efterlevandepension och om barnpension på blankett 7005r för ansökan om barnpension. Fyll i en egen ansökningsblankett för varje barn.  Blanketter finns att få i pappersform och de finns också på nätet, där du kan fylla i dem och skriva ut dem. Samma blanketter gäller för ansökan om familjepension enligt arbetspensionssystemet och familjepension från FPA.

Du kan ansöka om familjepension retroaktivt för sex månader för den månad då du lämnar in ansökan. Om det finns giltigt skäl kan familjepension betalas retroaktivt också för en längre tid.

Familjepensionen räknas utgående från den avlidnas arbetspension, antingen den beräknade arbetspensionen, om den avlidna inte ännu var pensionerad, eller den beviljade arbetspensionen.

Familjepension från utlandet

Om den avlidna hade arbetat eller bott i något annat EU-land, EES-land eller Schweiz, kan du ha rätt till familjepension också från det landet. Länder som har en överenskommelse om social trygghet med Finland betalar också pensioner till Finland.

Du ansöker om familjepension från dessa länder på samma blanketter som familjepension från Finland. Fyll dessutom i bilaga U med uppgifter om var och när den avlidna har bott eller arbetat utomlands.