Så här söker du familjepension

Familjepensionen består av efterlevandepension till änkan eller änklingen och barnpension. Du kan ansöka om efterlevandepension med en ansökan om efterlevandepension. Om du ansöker om barnpension för ett barn, ska du fylla i ansökan om barnpension separat. Fyll i en egen ansökan för varje barn.

Som efterlevande make ansöker du om familjepension genom din egen arbetspensionsanstalt, men ansökan behandlas, beslutet meddelas och pensionen utbetalas av den pensionsanstalt där förmånslåtaren var försäkrad.

På de flesta arbetspensionsanstalters webbplatser är det möjligt att göra en elektronisk ansökan om familjepension. Se efter om din arbetspensionsanstalt har en e-ansökan på sin webbplats. Samma blanketter gäller för ansökan om familjepension enligt arbetspensionssystemet och familjepension från FPA.

Logga in i pensionsansökningstjänsten

Om din arbetspensionsanstalt inte har en e-tjänst för ansökningar, kan du göra ansökan på en pappersblankett eller en blankett som du fyller i på nätet och skriver ut (7004r och 7005r). Du kommer till blanketterna via en länk som finns i sidfoten och menyn på Arbetspension.fi.

Du kan ansöka om familjepension retroaktivt för sex månader för den månad då du lämnar in ansökan. Om det finns giltigt skäl kan familjepension betalas retroaktivt också för en längre tid.

Familjepensionen räknas utgående från den avlidnas arbetspension, antingen den beräknade arbetspensionen, om den avlidna inte ännu var pensionerad, eller den beviljade arbetspensionen.

Familjepension från utlandet

Om den avlidna hade arbetat eller bott i något annat EU-land, EES-land eller Schweiz, kan du ha rätt till familjepension också från det landet. Länder som har en överenskommelse om social trygghet med Finland betalar också pensioner till Finland.

Du ansöker om familjepension från dessa länder på samma blanketter som familjepension från Finland. Fyll dessutom i bilaga U med uppgifter om var och när den avlidna har bott eller arbetat utomlands.