Livslängdskoefficienten beaktas när pensionen börjar

Livslängdskoefficienten används när pensionen börjar, alltså i det skedet när din pension beräknas. Livslängdskoefficienten minskar på månadspensionerna enligt hur den genomsnittliga livslängden fortsätter öka.

Den slutliga livslängdskoefficienten fastställs för varje årskull när den uppnår 62 års ålder. Den begynnande ålderspensionen multipliceras med livslängdskoefficienten som fastställts för din åldersklass oberoende av i vilken ålder du inleder sin pension. Social- och hälsovårdsministeriet ger en förordning om livslängdskoefficientens värde för följande år senast i slutet av november.

År då livslängdskoefficienten fastställs (62 års ålder) Födelseår Livslängdskoefficienten
2024 1962 0,94692
2023 1961 0,94419
2022 1960 0,94659
2021 1959 0,94984
2020 1958 0,95404
2019 1957 0,95722
2018 1956 0,96102
2017 1955 0,96344
2016 1954 0,96800
2015 1953 0,97200
2014 1952 0,97552
2013 1951 0,97914
2012 1950 0,98351
2011 1949 0,98689
2010 1948 0,99170
2009 1947 1,00000

Exempel på hur livslängdskoefficienten påverkar din pension

Du är född år 1960. Du har tjänat in 1 600 euro i arbetspension tills din ålderspension börjar. Livslängdskoefficienten för dem som är födda år 1960 har fastställts till 0,94659. Din intjänade pension multipliceras med livslängdskoefficienten.

1 600 × 0,94659 = 1 514,54

Din pension blir 1 514,54 euro före skatt. Livslängdskoefficienten minskar din pension med ca 5,3 procent.

Livslängdskoefficientens inverkan syns på arbetspensionsutdraget

I pensionsbeloppet som räknats på arbetspensionsutdraget har livslängdskoefficientens inverkan uppskattats. För att kunna göra beräkningar gör Pensionsskyddscentralen upp prognoser om livslängdskoefficienterna utgående från Statistikcentralens befolkningsprognoser.

Arbetspensionsutdraget innehåller en uppskattning av den målsatta pensionsåldern senast fem år innan pensionsåldern uppnås. Den målsatta pensionsåldern anger till vilken ålder pensionen måste skjutas upp för att uppskovsförhöjningen ska ha förhöjt pensionen lika mycket som livslängdskoefficienten minskar den i den lägsta pensionsåldern. Uppskattningen av den målsatta pensionsåldern preciseras det år som arbetstagaren eller företagaren fyller 62 år.

Kontrollera arbetspensionsutdraget

Livslängdskoefficienten på invalidpensionen

Livslängdskoefficienten tillämpas också på invalidpensioner, men på ett mildare sätt. Med livslängdskoefficienten multipliceras den intjänade pensionen, men inte den s.k. pensionen för återstående tid från det att arbetsoförmågan börjat till och med pensionsåldern för ålderspension.

I invalidpensionen används den livslängdskoefficient som är aktuell det år arbetsoförmågan börjar. Det innebär att det är den livslängdskoefficient som används för dem som fyller 62 år det året.

Livslängdskoefficienten tillämpas endast en gång. När invalidpensionen ändras till ålderspension tillämpas inte livslängdskoefficienten på nytt.