Så här söker du partiell ålderspension

Du kan börja ta ut en del av din ålderspension när du har fyllt 61 år, om du är född före år 1964. Du kan ta ut antingen en fjärdedel (25 %) eller hälften (50 %) av din intjänade pension.

Om du tar ut förtida pension, alltså innan du har uppnått din lägsta pensionsålder, minskas den delen av pensionen som du tar ut. Den kommer alltid att vara mindre än den hade varit, om du hade tagit ut den först vid den lägsta pensionsåldern. Förtidsminskningen är 0,4 procent för varje månad med vilken du tidigarelägger pensionen, dvs. 4,8 procent om året.

Om du först tar ut 25 procent av din pension, kan du senare höja andelen till 50 procent. Åt andra hållet kan du inte ändra beloppet.

Partiell ålderspension beviljas inte retroaktivt. Du kan annullera den inom 3 månader från att den beviljats, men i så fall återkrävs den pension som redan utbetalats. Partiell ålderspension kan inte avbrytas eller dras in.

Partiell ålderspension kan du endast få ur arbetspensionssystemet. Du kan ansöka om partiell ålderspension antingen med en pappersblankett eller en blankett som du fyller i på nätet och skriver ut. Blankettens nummer är 2021r.

Åldersgränsen kommer att höjas

Om du är född år 1964 kan du ta ut partiell förtida ålderspension vid 62 års ålder. Om du är född senare, kan du ta ut partiell förtida ålderspension tidigast tre år före din lägsta pensionsålder.

Kom ihåg att ansöka om den slutliga ålderspensionen

Om du får partiell ålderspension måste du ändå ansöka separat om den slutliga ålderspensionen. Ålderspensionen kan börja vid den tidpunkt du väljer efter det att du har uppnått den lägsta pensionsåldern. Din anställning ska upphöra innan pensionen kan börja.