Så här söker du partiell ålderspension

Du kan få partiell ålderspension om du är född år 1963 eller tidigare och har fyllt 61 år. Åldersgränsen höjs till 62 år för dem som är födda 1964. Du kan ta ut antingen en fjärdedel (25 %) eller hälften (50 %) av din intjänade pension. Partiell ålderspension kan du söka endast hos din arbetspensionsanstalt (inte från FPA)

Tidigt uttag minskar pensionen för gott

Om du tar ut förtida pension, alltså innan du har uppnått din lägsta pensionsålder, minskas den delen av pensionen som du tar ut. Den kommer alltid att vara mindre än den hade varit, om du hade tagit ut den först vid den lägsta pensionsåldern. Förtidsminskningen är 0,4 procent för varje månad med vilken du tidigarelägger pensionen, dvs. 4,8 procent om året.

Om du först tar ut 25 procent av din pension, kan du senare höja andelen till 50 procent. Åt andra hållet kan du inte ändra beloppet. Partiell ålderspension beviljas inte retroaktivt. Du kan annullera den inom 3 månader från att den beviljats, men i så fall återkrävs den pension som redan utbetalats. Partiell ålderspension kan inte avbrytas eller dras in.

Innan du ansöker om partiell ålderspension, är det bra om du först kontaktar din arbetspensionsanstalt för att ta reda på hur stor pensionen blir och sedan kontaktar skattemyndigheterna för att ta reda på hur pensionen och förvärvsinkomsterna beskattas.

Om du är företagare och fortsätter med företagsverksamheten medan du får partiell ålderspension, ska din FöPL-försäkring vara i kraft.

Sök pension elektroniskt eller på en blankett

Partiell ålderspension kan du endast få ur arbetspensionssystemet. Fyll i ansökan på nätet. Du kommer i gång genom att klicka på Logga in på den här sidan. Då kommer du vidare till din egen arbetspensionsanstalts e-tjänst.

Det är bra att göra ansökan om den partiella ålderspensionen ca två veckor innan du vill att pensionen ska börja.

Logga in i pensionsansökningstjänsten

Om din arbetspensionsanstalt inte har en e-tjänst för ansökningar, kan du göra ansökan på en pappersblankett eller en blankett som du fyller i på nätet och skriver ut (2021r).

Ansökan om partiell ålderspension i Blanketter

Vem kan inte få partiell ålderspension?

Man kan inte få partiell ålderspension, om man redan får någon annan finländsk arbetspension på grund av eget arbete, avträdelsestöd eller invalidpension, som är vilande på grund av arbete.

Åldersgränsen kommer att höjas

Om du är född år 1964 kan du ta ut partiell förtida ålderspension vid 62 års ålder. Om du är född senare, kan du ta ut partiell förtida ålderspension tidigast tre år före din lägsta pensionsålder.

Kom ihåg att ansöka om den slutliga ålderspensionen

Din partiella ålderspension fortsätter tills du börjar få egentlig ålderspension eller invalidpension. Om du får partiell ålderspension måste du ändå ansöka separat om den slutliga ålderspensionen. Ålderspensionen kan börja vid den tidpunkt du väljer efter det att du har uppnått den lägsta pensionsåldern.

Om du är löntagare, ska din anställning upphöra innan ålderspensionen kan börja. Du måste alltså säga upp dig så att anställningen upphör innan pensionen ska börja. När du är pensionerad kan du börja arbeta på nytt, utan begränsning för arbetsinkomsten.

Om du är företagare, kan du ansöka om ålderspension och fortsätta med företagsverksamheten. Du behöver inte lägga ner verksamheten, men försäkringsskyldigheten upphör, när ålderspensionen börjar. Du kan teckna en frivillig FöPL-försäkring, om du arbetar som företagare medan du får ålderspension.