Utländska anställda ska också försäkras

Arbetsgivaren ska försäkra utländska anställda enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) precis på samma sätt som sina övriga anställda.

I allmänhet ska arbetsgivaren betala alla lagstadgade socialförsäkringsavgifter: arbetspensionsavgift, sjukförsäkringsavgift, arbetslöshetsförsäkringsavgift, olycksfallsförsäkringsavgift och arbetsgivarens socialskyddsavgift.

Exempel

Arbetstagaren bor i Estland och arbetar i Finland. Han har en finländsk arbetsgivare. Arbetstagaren tillbringar vardagarna i Finland och veckosluten i Estland.

Arbetsgivaren betalar de lagstadgade avgifterna till Finland.

Arbete i två länder

Om en person arbetar i flera länder, är det ändå tydligare att personen försäkras i endast ett land.

Om du har en anställd som även har andra arbetsgivare utomlands, är det möjligt att den anställda ska försäkras i något annat land än i Finland. Då ska du betala de lagstadgade avgifterna för den anställda till landet i fråga.

Arbete i flera länder

Arbetstagare försäkras ofta i det land där de bor och utför en betydlig del av sitt arbete.

Det land i vilket arbetstagaren försäkras, beviljar intyget om rätten att omfattas av den sociala tryggheten i landet i fråga (A1-intyg). I praktiken betalas alla avgifter till det land där arbetstagarens A1-intyg har beviljats.

Exempel

Arbetstagaren bor i Estland. Hon arbetar tre dagar i veckan för en estnisk arbetsgivare i Estland. Dessutom arbetar hon två dagar i veckan för en finsk arbetsgivare i Finland.

Arbetstagaren ska ansöka om ett A1-intyg i Estland. Båda arbetsgivarna betalar socialförsäkringsavgifterna i Estland, eftersom arbetstagaren bor i Estland och utför en betydlig del av sitt arbete där.

Arbete som asylsökande

Samma regler om arbetspensionsförsäkring gäller också asylsökande. Arbetsgivaren ska försäkra en asylsökande som arbetar i Finland enligt arbetspensionslagarna, om kriterierna för arbetspensionsförsäkring uppfylls.

Arbetet försäkras, även om den asylsökande ännu inte fått ett uppehållstillstånd. Försäkringen är möjlig även utan personbeteckning.

Utsänd arbetstagare

Arbetstagare som arbetar i Finland försäkras i allmänhet i Finland. Undantag är arbetstagare som har blivit tillfälligt utsända till Finland. De omfattas av den sociala tryggheten i det land därifrån de kommer och försäkringsavgifterna betalas dit.

Den utsändande arbetsgivaren skaffar ett A1-intyg till arbetstagaren i utgångslandet innan arbetet börjar.

När du anställer en utländsk arbetstagare, ska du först ta reda på om han eller hon är en utsänd arbetstagare och om han eller hon har ett A1-intyg. Arbetstagare som inte har A1-intyg ska försäkras i Finland.

Man kan arbeta två år som utsänd arbetstagare. Om arbetet fortgår längre ska det försäkras i Finland.

Exempel

Arbetstagaren bor i Estland. Han har en estnisk arbetsgivare som han arbetar åt på ett bygge i Finland. Alla avgifter betalas till Estland. Den estländska arbetsgivaren ansöker om ett A1-intyg från Estland åt arbetstagaren innan arbetet inleds.

 • Betala de lagstadgade avgifterna i Finland för dina utländska anställda.
 • Om arbetstagaren har ett A1-intyg, ska du betala avgifterna till det land som utfärdat intyget.
 • Fråga om den anställda har andra arbetsgivare. Det kan vara avgörande för i vilket land avgifterna ska betalas.
 • Ta reda på vilka och hur stora avgifter du ska betala i landet i fråga (i t.ex. Estland hos Maksu- ja tolliamet).

A1-intyget

 • visar i vilket land arbetstagaren är socialförsäkrad
 • visar till vilket land socialförsäkringsavgifterna ska betalas
 • ska visas upp för arbetsgivaren innan arbetet börjar.

Arbetsgivaren ansöker om intyg för de anställda som ska sändas ut. Om en arbetstagare har flera arbetsgivare, ska arbetstagaren själv ansöka om intyget i sitt bosättningsland.

I Estland är det skattemyndigheterna som tar ut socialförsäkringsavgifterna. Så här försäkrar du dina anställda i Estland:

 • Ta genast kontakt med skattemyndigheterna i Estland (Eesti Maksu- ja tolliamet).
 • Fyll i blankett R2 och bifoga handelsregisterutdraget från Finland.
 • Om du anlitar ett ombud (t.ex. den estniska arbetstagaren), ska ombudet ha en fullmakt som är officiellt styrkt.
 • Du kan också skicka ansökan per post, men då ska handlingarna vara officiellt styrkta.

Om du har frågor om registreringen eller avgifterna, kan du vända dig till skattemyndigheten i Estland:

När du har fått skattekoden ska du ta kontakt med sjukförsäkringskassan i Estland, Haigekassa (Estonian Health Insurance Fund) och registrera dina anställda för förmåner:

 • tfn: +372 669 6630, e-post: info(at)haigekassa

Närmare information om försäkringen får du från Pensionsskyddscentralen, tfn 029 411 2110 eller e-post ulkomaanasiat(at)etk.fi.

Gå till sidan för kontaktuppgifter för att se på vilka andra sätt du kan ta kontakt och när Pensionsskyddscentralens kundtjänst har öppet.