Pension för arbete utomlands

För utlandsarbete tjänar man i många fall in pension.  Det är bra om du före du börjar arbeta utomlands tar reda på hur ditt pensionsskydd ordnas i destinationslandet.

Om du åker utomlands påverkas din pension av

  • om du är utsänd av en finländsk arbetsgivare eller anställd av en utländsk arbetsgivare
  • om ditt arbetsland är ett EU-land, EES-land, Schweiz eller ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet eller i ett land utan avtal
  • om det i arbetslandet finns ett allmänt pensionssystem.

Arbetstagare och företagare som arbetar utomlands omfattas i regel av socialförsäkringen i det land där de arbetar. Socialförsäkringsavgifterna betalas till detta land och arbetstagaren får sina förmåner (t.ex. pension) enligt lagarna i det landet. Detta är huvudregeln oberoende av arbetsgivarens och arbetstagarens hemort och medborgarskap.

Om du är utsänd tjänar du in pension i Finland

En arbetstagare som tillfälligt sänds till ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet tjänar in pension i Finland. Du behöver med dig intyg A1 utomlands. Intyget visar att du är utsänd från Finland och är socialförsäkrad i Finland. Intyget ansökas från Pensionsskyddscentralen.

En utsänd arbetstagare som åker till ett land med vilket Finland inte har en överenskommelse om social trygghet tjänar in pension i Finland. Det kan ändå hända att pensionsförsäkringsavgifter också måste betalas till arbetslandet.

För utlandsarbete tjänar man i många fall in pension.

Som anställd av utländsk arbetsgivare tjänar du in pension i utlandet

Pensionen tjänas vanligtvis in enligt arbetspensionssystemet i arbetslandet, och den räknas enligt pensionsbestämmelserna i arbetslandet.

Om arbetslandet är ett EU- eller EES-land, Schweiz eller om arbetslandet har en överenskommelse om social trygghet med Finland, kommer den pension som arbetstagaren tjänar in att betalas till Finland.

Läs anvisningarna om hur man söker utländsk pension

I vissa länder utan avtal betalas pensioner inte till utlandet eller så finns det begränsningar i utbetalningen. I alla länder finns inte heller ett allmänt pensionssystem. I dessa länder kan en arbetstagare som arbetat för en utländsk arbetsgivare vanligtvis inte vänta sig någon pension för detta arbete.

Om du försäkras i arbetslandet inverkar det på hela sociala tryggheten

Försäkring i arbetslandet innebär att arbetstagarens hela sociala trygghet bestäms enligt arbetslandets lagstiftning.

En arbetstagare som försäkrats i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz kan inte få bosättningsbaserade förmåner i Finland (till exempel moderskapspenning eller barnbidrag), även om arbetstagaren fortfarande anses vara bosatt i Finland och endast tillfälligt vistas utomlands.

Närmare information om försäkringen får du från Pensionsskyddscentralen, tfn 029 411 2110 eller e-post ulkomaanasiat(at)etk.fi.

Gå till sidan för kontaktuppgifter för att se på vilka andra sätt du kan ta kontakt och när Pensionsskyddscentralens kundtjänst har öppet.