Pension för arbete utomlands

För utlandsarbete tjänar man i många fall in pension.  Det är bra om du före du börjar arbeta utomlands tar reda på hur ditt pensionsskydd ordnas i destinationslandet.

Om du åker utomlands påverkas din pension av

  • om du är utsänd av en finländsk arbetsgivare eller anställd av en utländsk arbetsgivare
  • om ditt arbetsland är ett EU-land, EES-land, Schweiz eller ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet eller i ett land utan avtal
  • om det i arbetslandet finns ett allmänt pensionssystem.

Arbetstagare och företagare som arbetar utomlands omfattas i regel av socialförsäkringen i det land där de arbetar. Socialförsäkringsavgifterna betalas till detta land och arbetstagaren får sina förmåner (t.ex. pension) enligt lagarna i det landet. Detta är huvudregeln oberoende av arbetsgivarens och arbetstagarens hemort och medborgarskap.

Om du är utsänd tjänar du in pension i Finland

En arbetstagare som tillfälligt sänds till ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet tjänar in pension i Finland. Du behöver med dig intyg A1 utomlands. Intyget visar att du är utsänd från Finland och är socialförsäkrad i Finland. Intyget ansökas från Pensionsskyddscentralen.

En utsänd arbetstagare som åker till ett land med vilket Finland inte har en överenskommelse om social trygghet tjänar in pension i Finland. Det kan ändå hända att pensionsförsäkringsavgifter också måste betalas till arbetslandet.

För utlandsarbete tjänar man i många fall in pension.

Som anställd av utländsk arbetsgivare tjänar du in pension i utlandet

Pensionen tjänas vanligtvis in enligt arbetspensionssystemet i arbetslandet, och den räknas enligt pensionsbestämmelserna i arbetslandet.

Om arbetslandet är ett EU- eller EES-land, Schweiz eller om arbetslandet har en överenskommelse om social trygghet med Finland, kommer den pension som arbetstagaren tjänar in att betalas till Finland.

I vissa länder utan avtal betalas pensioner inte till utlandet eller så finns det begränsningar i utbetalningen. I alla länder finns inte heller ett allmänt pensionssystem. I dessa länder kan en arbetstagare som arbetat för en utländsk arbetsgivare vanligtvis inte vänta sig någon pension för detta arbete.

Om du försäkras i arbetslandet inverkar det på hela sociala tryggheten

Försäkring i arbetslandet innebär att arbetstagarens hela sociala trygghet bestäms enligt arbetslandets lagstiftning.

En arbetstagare som försäkrats i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz kan inte få bosättningsbaserade förmåner i Finland (till exempel moderskapspenning eller barnbidrag), även om arbetstagaren fortfarande anses vara bosatt i Finland och endast tillfälligt vistas utomlands.

Närmare information om försäkringen får du från Pensionsskyddscentralen vardagar klockan 9–15, tfn 029 411 2110 eller e-post ulkomaanasiat(at)etk.fi.