Januaris pensioner betalas ut den 4 januari

Pensionerna som arbetspensionsbolagen betalar för januari 2021 betalas ut måndagen den 4 januari 2021.

För dessa pensionstagare är utbetalningsdagen senare än normalt, eftersom nyårsdagen inträffar på en fredag och det är ett veckoslut efter det. Måndagen den 4 är således den första dagen när bankerna är öppna i januari 2021.

Statens pensioner betalas ut normalt den 20 januari. Även andra pensionsförsäkrare har utbetalningsdagar som avviker från det ovan nämnda, och årsskiftet har då ingen betydelse.

Närmare information om utbetalningen av pension finns på bolagens webbplatser:

Utbetalningen av pension grundar sig på lag

Utbetalningsdagen av arbetspension kan inte flyttas till föregående månad eftersom rätten till pension är månadsspecifik. Enligt pensionslagarna kan arbetspensionerna betalas endast en gång per kalendermånad.

Kommunernas pensioner för januari har av misstag betalats på förhand

Även kommunsektorns pensioner för januari skulle ha betalats den 4 januari 2021. Keva har ändå på grund av ett mänskligt misstag betalat januari månads pensioner till de som får pension från kommunsektorn för tidigt. Kommunsektorns pensioner för januari betalas på pensionstagarnas konton redan den 17 december 2020.

Mera nyheter