Pension för arbete i Finland

Om du kommer från utlandet och arbetar i Finland, tjänar du in pension på samma sätt som finländare. Din arbetsgivare tecknar en arbetspensionsförsäkring för dig och innehåller arbetstagarens pensionsavgift direkt från din lön. Om du arbetar som företagare, ska du själv teckna en pensionsförsäkring i ett arbetspensionsbolag.

Samma regler gäller för asylsökande som arbetar. Arbetsgivaren ska försäkra asylsökanden som arbetar i Finland, även om den asylsökande ännu inte fått ett uppehållstillstånd. Avsaknaden av personbeteckning är inte heller ett hinder.

Pensionen som tjänats in i Finland betalas till alla länder, du får alltså din pension även om du flyttar från Finland. Pensionsskyddet du tjänat in har du kvar, även om du byter arbetsplats eller företagarverksamheten upphör.

Kontrollera pensionen du tjänat in

Pensionen du tjänat in i Finland kan du kontrollera från din egen arbetspensionsanstalt eller från Pensionsskyddscentralen. Om du har nätbankskoder till en finländsk bank kan du kontrollera dina uppgifter i tjänsten Kontrollera ditt arbetspensionsutdrag.

Arbetstagare som skickats till Finland

Arbetstagare som skickats för att arbeta i Finland kan vara försäkrade i sitt utgångsland. I sådana fall försäkras de inte enligt arbetspensionslagarna i Finland.