Pension för arbete i Finland

Om du kommer från utlandet och arbetar i Finland, tjänar du in pension på samma sätt som finländare. Din arbetsgivare tecknar en arbetspensionsförsäkring för dig och innehåller arbetstagarens pensionsavgift direkt från din lön. Om du arbetar som företagare, ska du själv teckna en pensionsförsäkring i ett arbetspensionsbolag. Allt försäkrat arbete ger pensionstillväxt oberoende av hur länge arbetet pågår. 

Samma regler gäller för asylsökande som arbetar. Arbetsgivaren ska försäkra asylsökanden som arbetar i Finland, även om den asylsökande ännu inte fått ett uppehållstillstånd. Avsaknaden av personbeteckning är inte heller ett hinder.

Pensionen som tjänats in i Finland betalas till alla länder, du får alltså din pension även om du flyttar från Finland. Pensionsskyddet du tjänat in har du kvar, även om du byter arbetsplats eller företagarverksamheten upphör.

Under vissa förutsättningar kan personer som kommer till Finland från utlandet också få folkpension eller garantipension från FPA.

Närmare information ges av FPA

Kontrollera pensionen du tjänat in

Du kan ta reda på hur mycket pension du har tjänat in i Finland genom att kontakta din egen arbetspensionsanstalt eller Pensionsskyddscentralen. Om du har finländska webbankkoder kan du kontrollera uppgifterna på nätet via den här webbplatsen i tjänsten Ditt arbetspensionsutdrag.

Läs ditt utdrag

Om du bor utomlands kan du be om ditt arbetspensionsutdrag från din egen arbetspensionsanstalt eller per telefon från Pensionsskyddscentralen. Det går också att beställa arbetspensionsutdraget skriftligen från adressen: Pensionsskyddscentralen, 00065 Pensionsskyddscentralen, Finland. I brevet ska du uppge ditt namn, din finländska personbeteckning och din adress. Underteckna brevet.

Ansökan om finländsk pension och nuvarande bosättningsland

Hur du ska ansöka om din finländska pension beror på i vilket land du bor när du ansöker om pensionen. Om du bor i ett EU/EES-land, Storbritannien, Schweiz eller ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet, lämna in din ansökan hos en pensionsanstalt i det land där du bor. Pensionsanstalten där förmedlar din ansökan till Finland.

Om du bor i ett land med vilket Finland inte har en överenskommelse om social trygghet, eller du är bosatt i Kina, fyll i den finländska nationella ansökningsblanketten. Returnera din ansökan till Pensionsskyddscentralen eller den arbetspensionsanstalt i Finland där du senast varit arbetspensionsförsäkrad.

Läs närmare om hur du ansöker om arbetspension från Finland till utlandet

Gränsöverskridande ansökan om A1-intyg

Du får information om hur man ansöker om A1-intyg över gränserna från Pensionsskyddscentralen, per telefon 029 411 2110 eller e-post ulkomaanasiat(at)etk.fi. FPA ger information om den bosättningsbaserade sociala tryggheten.

Gå till sidan för kontaktuppgifter för att se på vilka andra sätt du kan ta kontakt och när Pensionsskyddscentralens kundtjänst har öppet.

Meddelande om förändrade omständigheter som kan påverka pensionen

Om dina personliga omständigheter förändras på ett sådant sätt som kan påverka din pension från Finland, ska du ta kontakt med den arbetspensionsanstalt som betalar ut pensionen. En sådan förändring av omständigheterna kan t.ex. vara att en person som får invalidpension börjar arbeta. Ett annat exempel är att efterlevandepension kan påverkas om en efterlevande make som får sådan pension ingår nytt äktenskap.


Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons!

Your Europe