Pension för arbete i Finland

Om du kommer från utlandet och arbetar i Finland, tjänar du in pension på samma sätt som finländare. Din arbetsgivare tecknar en arbetspensionsförsäkring för dig och innehåller arbetstagarens pensionsavgift direkt från din lön. Om du arbetar som företagare, ska du själv teckna en pensionsförsäkring i ett arbetspensionsbolag. Allt försäkrat arbete ger pensionstillväxt oberoende av hur länge arbetet pågår. 

Samma regler gäller för asylsökande som arbetar. Arbetsgivaren ska försäkra asylsökanden som arbetar i Finland, även om den asylsökande ännu inte fått ett uppehållstillstånd. Avsaknaden av personbeteckning är inte heller ett hinder.

Pensionen som tjänats in i Finland betalas till alla länder, du får alltså din pension även om du flyttar från Finland. Pensionsskyddet du tjänat in har du kvar, även om du byter arbetsplats eller företagarverksamheten upphör.

Under vissa förutsättningar kan personer som kommer till Finland från utlandet också få folkpension eller garantipension från FPA.

Närmare information ges av FPA

Kontrollera pensionen du tjänat in

Pensionen du tjänat in i Finland kan du kontrollera från din egen arbetspensionsanstalt eller från Pensionsskyddscentralen. Om du har nätbankskoder till en finländsk bank kan du kontrollera dina uppgifter i tjänsten Kontrollera ditt arbetspensionsutdrag.

Läs ditt utdrag

Om du bor utomlands, kan du beställa arbetspensionsutdraget per telefon, om din utländska adress finns i det finländska befolkningsregistret. I annat fall kan du beställa ett arbetspensionsutdrag skriftligt från Pensionsskyddscentralen, adress 000 65 Pensionsskyddscentralen, Finland, eller per fax från numret +358 9 148 1172. Ange dina personuppgifter, din finländska personbeteckning och din adress i brevet och underteckna det.

Gränsöverskridande ansökan om A1-intyg

Du får information om hur man ansöker om A1-intyg över gränserna från Pensionsskyddscentralen, per telefon 029 411 2110 eller e-post ulkomaanasiat(at)etk.fi. FPA ger information om den bosättningsbaserade sociala tryggheten.

Gå till sidan för kontaktuppgifter för att se på vilka andra sätt du kan ta kontakt och när Pensionsskyddscentralens kundtjänst har öppet.

Meddelande om förändrade omständigheter som kan påverka pensionen

Om dina personliga omständigheter förändras på ett sådant sätt som kan påverka din pension från Finland, ska du ta kontakt med den arbetspensionsanstalt som betalar ut pensionen. En sådan förändring av omständigheterna kan t.ex. vara att en person som får invalidpension börjar arbeta. Ett annat exempel är att efterlevandepension kan påverkas om en efterlevande make som får sådan pension ingår nytt äktenskap.


Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons!

Your Europe