Pensionerna finansieras med avgifter och placeringsavkastning

Pengarna för utbetalning av pensioner samlas huvudsakligen in genom arbetspensionsavgifterna för varje år. Avgifterna betalas av arbetsgivarna, arbetstagarna och företagarna. På det sättet finansierar den generation som arbetar idag pensionerna till dem som nu är pensionerade.

Arbetsgivaren och arbetstagaren betalar var sin del av arbetspensionsavgiften. Arbetsgivaren tar ut arbetstagarens andel från din lön och betalar in hela avgiften till den arbetspensionsanstalt som arbetsgivaren valt. Om du är företagare, väljer du arbetspensionsanstalt och betalar avgiften själv.

En del av de årligen insamlade arbetpensionsavgifterna fonderas. De läggs undan för att det också i framtiden ska finnas tillräckligt med pengar till pensioner. Arbetspensionsanstalterna sköter fonderingen.

Fonderna behöver ökas, eftersom pensionsutgiften också ökar

Arbetspensionsanstalterna placerar de fonderade andelarna av arbetspensionsavgifterna så säkert och effektivt som möjligt. Placeringarna ska inte bara bevara sitt värde, utan de ska också avkasta så bra som möjligt.

Varje år betalas en del av pensionerna med avkastning från pensionsfonderna. Eftersom vi lever allt längre, finns det hela tiden mera pensionärer i förhållande till dem som förvärvsarbetar. Ju bättre avkastning placeringarna ger, desto mindre behov finns det att höja arbetspensionsavgifterna.

År 2023 betalades 34,1 miljarder euro ut i arbetspensioner. I arbetspensionsavgifter samlades det in sammanlagt 27 miljarder euro.

Se Pensionsskyddscentralens statistik över finansieringen av arbetspensionerna

Pengarna i pensionsfonderna får inte användas till annat än till att betala ut pensioner.