De centrala förändringarna i arbetspensionerna år 2024

Pensionsåldern fortsätter stiga. Arbetspensionerna höjs med mer än fem procent. Livslängdskoefficienten minskar på de begynnande pensionerna mindre än året innan.

En ny åldersklass når sin pensionsålder

Den lägsta åldern för ålderspension stiger igen med tre månader med en ny åldersklass. Den lägsta ålder då personer födda 1960 kan få ålderspension är 64 år och 6 månader.

Exempel:  En person född i januari 1960 kan gå i ålderspension tidigast vid sin lägsta pensionsålder fr.o.m. 1.8.2024.

Information om ålderspensionen och pensionsåldern (Arbetspension.fi)

Arbetspensionerna höjs med mer än fem procent

Arbetspensionsindex höjer de löpande arbetspensionerna nästa år med ca 5,7 procent. Höjningen görs på alla arbetspensioner, dvs. ålderspensionen, den partiella ålderspensionen, sjukpensionen och rehabiliteringsstödet, familjepensionen (efterlevande- och barnpension), arbetslivspensionen och rehabiliteringspenningen till yrkesinriktad rehabilitering.

Till exempel om personens arbetspension är 1 750 euro i månaden år 2023, är storleken på pensionen 1 849,25 euro i månaden från och med januari 2024.

Intjänad arbetspension  justeras även med lönekoefficienten. Med den uppräknas en blivande pensionärs inkomster under arbetslivet till nivån för det år då pensionen börjar. År 2024 är förhöjningen ca 5,1 procent.

Pensionsindex (Arbetspension.fi)

Livslängdskoefficienten minskar på de begynnande pensionerna mindre än året innan

Den intjänade pensionen multipliceras med livslängdskoefficienten när pensionen börjar. Livslängdskoefficienten för år 2024 är 0,94692. Den nu fastställda livslängdskoefficienten minskar år 1962 födda personers ålderspensioner som börjar betalas år 2024 eller senare med 5,3 procent. Det gäller ålderspensioner enligt arbetspensionslagarna. Den minskande inverkan på pensionen kan man jämna ut genom att fortsätta i arbete längre och genom att skjuta upp uttaget av pension.

Dessutom minskar den nu fastställda livslängdskoefficienten

  • på partiella förtida ålderspensioner som de som är födda år 1963 börjar ta ut år 2024
  • de intjänade delarna av invalidpensioner för personer födda år 1962 eller senare som börjar år 2024
  • familjepensioner efter förmånslåtare födda år 1962 eller senare som börjar år 2024, om förmånslåtaren inte ännu var pensionerad.

Livslängdskoefficienten som fastställts för år 2024 minskar på pensionen med 0,3 procentenheter mindre än ett året innan. Ändringen beror på att den förväntade återstående livstiden för 62-åringar nu har minskat tre år i rad.

Livslängdskoefficienten (Arbetspension.fi)

Postningstidtabellen för arbetspensionsutdraget ändras

Arbetspensionsutdraget postas i framtiden efter tre år från det att personen föregående gång fått det per post eller sett det i e-tjänsten. Tidigare har arbetspensionsutdragen postats utgående från födelsemånaden med tre års mellanrum. Även i fortsättningen postas arbetspensionsutdragen med en tätare, årlig, takt till personer som närmar sig pensionsåldern om personen inte kontrollerat utdraget i e-tjänsten. Ändringen gäller arbetstagare som arbetar på den privata sektorn samt företagare.

Det går att se det elektroniska arbetspensionsutdraget i sin arbetspensionsanstalts e-tjänst, och där går det också att välja e-utdraget som främsta leveranssätt. Inloggningslänken på webbplatsen Arbetspension.fi leder dig till din arbetspensionsanstalts tjänst.

Logga in för att se ditt arbetspensionsutdrag

Arbetspensionsutdraget (Arbetspension.fi)

Mera nyheter