Så här söker du ålderspension

Du kan söka ålderspension tidigast när du uppnår den lägsta pensionsåldern för din åldersklass. Du kan ansöka om ålderspension både som arbetspension och som FPA-pension på samma ansökningsblankett.

Det enklaste sättet att söka är att göra det genom e-tjänsten, som du använder med hjälp av dina bankkoder. E-ansökan kommer snabbast till behandling. Du kommer i gång genom att klicka på Logga in på den här sidan. Då kommer du vidare antingen till din egen arbetspensionsanstalts e-tjänst eller e-ansökan här på Arbetspension.fi.

Ta fram ditt bankkontonummer innan du loggar in. Du hittar det t.ex. i ditt kontoutdrag.

Logga in knappen

Du kan också ansöka om ålderspension på en pappersblankett eller på en blankett som du fyller i på internet och skriver ut (blankett 7001r).

Om du arbetar som anställd, ska ditt anställningsförhållande upphöra innan din ålderspension kan börja. Uppsägningstiden enligt kollektivavtalet gäller.

Om du är företagare, kan du ansöka om ålderspension och fortsätta med företagsverksamheten. Du behöver inte lägga ner verksamheten, men försäkringsskyldigheten upphör, när ålderspensionen börjar. Du kan teckna en frivillig FöPL-försäkring, om du arbetar som företagare medan du får ålderspension.

Du kan ansöka om ålderspension retroaktivt för de tre sista månaderna innan du lämnar in ansökan.

Om du också ansöker om ålderspension från något annat land, ska du fylla i blanketten Bilaga U och foga den till din ansökan. Även du har ansökt genom e-tjänsten, ska du sända in bilaga U på papper.

Åldersgränsen för ålderspensionen

Den lägsta åldern då man kan få ålderspension höjs steg för steg efter år 2017. Den första åldersklassen, vars pensionsålder höjs, är de som är födda år 1955. De kan gå i ålderspension vid 63 års och 3 månaders ålder år 2018. Den lägsta pensionsåldern för följande årskull är 63 år och 6 månader.

Yrkesbaserad pensionsålder är ett undantag

Vissa grupper av anställda inom den offentliga sektorn kan ha en yrkesbaserad pensionsålder, vilket innebär att de kan få ålderspension redan före 63 års ålder.

De yrkesbaserade lägre pensionsåldrarna höjs i samband med pensionsreformen steg för steg så att de som uppnår sin yrkesbaserade pensionsålder år 2018 får en 3 månaders höjning av pensionsåldern, de som uppnår sin yrkesbaserade pensionsålder år 2019 får en 5 månaders höjning osv.

Ansök också om ny pension som du har tjänat in om du har arbetat efter pensioneringen

Om du har arbetat medan du har fått ålderspension, kan du ansöka om den nya arbetspensionen du tjänat in när du fyller 68 år. Gör då en ny ansökan om ålderspension, så får du också den nya pensionen.

Egen åldersgräns för folkpension

Åldersgränsen för ålderspension som folkpension är 65 år. Om du har rätt till folkpension kan du välja att ta ut den i förtid innan du fyller 65 år. Man kan få folkpension som förtida ålderspension vid 63 års ålder. För dem som är födda åren 1958–1961 höjs åldersgränsen för förtida ålderspension till 64 år.

Förtida ålderspension är och förblir mindre än folkpension som börjar vid 65 års ålder. Pensionen minskas md 0,4 % för varje månad med vilken du tidigarelägger den. Om du ansöker om folkpension först vid 65 års ålder, förtidsminskas den inte.

I framtiden kommer pensionsåldern enligt folkpensionssystemet att följa den lägsta pensionsåldern inom arbetspensionssystemet, när den lägsta pensionsåldern inom arbetspensionssystemet knyts till den förväntade livslängden, med början från dem som är födda år 1965.