Försäkra dig som företagare

Som företagare ska du själv ordna ditt obligatoriska pensionsskydd. Pensionsavgifterna och beloppet på din kommande pension beror på FöPL-arbetsinkomsten. FöPL-pensionsförsäkringen tryggar din försörjning om din företagarverksamhet upphör på grund av arbetsoförmåga eller åldrande. Företagarens anhöriga kan få familjepension efter företagaren.

Den fastställda arbetsinkomsten utgör en grund när man räknar ut sjukförsäkringsdagpenningen och ersättningar enligt den frivilliga arbetsolycksfallsförsäkringen. Dessutom inverkar arbetsinkomsten på arbetslöshetsskyddet och utkomsten under föräldraledigheter.

Teckna en pensionsförsäkring i ett arbetspensionsbolag. Om din bransch har en pensionskassa, kan du ordna pensionsförsäkringen i den. Den lagstadgade försäkringen enligt lagen om pension för företagare kan inte ersättas med frivilliga försäkringar.

Beräkna din FöPL-arbetsinkomst med en räknare

Räknaren ger en riktgivande rekommendation till FöPL-arbetsinkomst och marginalen för den.

Beräkna den rekommenderade FöPL-arbetsinkomsten

Att enbart äga ett företag räcker inte som grund för en företagarpensionsförsäkring. Det förutsätts att du också arbetar i företaget. Ägarförhållandena och olika bolagsformer kan dock påverka hur en person som arbetar i företagets ska pensionsförsäkras.

LFöPL-försäkringen får du från LPA

Pensionsförsäkringen för lantbruksföretagare och stipendietagare, dvs. LFöPL-pensionsförsäkringar, sköts av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA.

Jordbrukare, yrkesfiskare, renskötare och skogsägare är lantbruksföretagare. Som LPA-skydd räknas utöver lagstadgad pension och olycksfallsförsäkring också avträdelsesystem, LPA-sjukdagpenning, grupplivförsäkring, avbytarservice och rådgivning i arbetarskyddsfrågor.

Om du arbetar med stipendium som beviljats i Finland ska du teckna en försäkring i LPA, om arbetet räcker minst fyra månader och ditt arbetsstipendium är efter omvandling till en årlig arbetsinkomst minst 4 506 euro (2024). Försäkringen är avsedd för vetenskapliga fortsatta studier och konstnärlig verksamhet.

Som stipendietagare ska du teckna en försäkring senast tre månader från det att arbetet har börjat. Försäkringen ger utöver inkomstpensionen också rätt till olycksfallsskydd och vissa dagpenningförmåner.