Nyheter

Sverige börjar betala nytt inkomstpensionstillägg till Finland

Indexhöjning av estniska pensioner 1.4.2021

En ny räknare för partiell ålderspension hjälper vid pensionsplaneringen

Får du pension från Estland? Lämna in levnadsintyg till Estland senast 1.3!

Sverige fortsätter att betala garantipension till Finland år 2021

Pensionsutdragen från Sverige skickas igen i januari-februari

Januaris pensioner betalas ut den 4 januari

Statistiska uppgifter om intjänad pension finns som hjälp i pensionsräknaren

Arbetsresorna mellan Estland och Finland är i gång igen – Kom ihåg A1-intyget

Undantag i fråga om utbetalningen av invalidpensioner och rehabiliteringsförmåner t.o.m. 31.8

Pensionerna betalas normalt trots coronaepidemin

Orange kuvertet från Sverige skickas i januari-februari