Nyheter

Får du pension från Estland? Lämna in levnadsintyg till Estland senast 1.3.2022

Sverige fortsätter att betala garantipension till Finland t.o.m. 30.9.2022

Pensionsutdragen från Sverige skickas i januari-februari

Nya regler för familjepension – ny räknare ger en uppskattning av pensionens storlek

Ändringar i arbetspensionsskyddet år 2022

Sverige betalar inkomstpensionstillägg till 17 000 finländare – i fortsättningen kontrolleras rätten till tillägget automatiskt

Your Europe – Din inkörsport till EU:s inre marknad

Distansarbete utomlands försäkras på samma sätt som arbete för utsända arbetstagare

Sverige börjar betala nytt inkomstpensionstillägg till Finland

Indexhöjning av estniska pensioner 1.4.2021

En ny räknare för partiell ålderspension hjälper vid pensionsplaneringen

Får du pension från Estland? Lämna in levnadsintyg till Estland senast 1.3!

Sverige fortsätter att betala garantipension till Finland år 2021

Pensionsutdragen från Sverige skickas igen i januari-februari

Januaris pensioner betalas ut den 4 januari

Statistiska uppgifter om intjänad pension finns som hjälp i pensionsräknaren

Arbetsresorna mellan Estland och Finland är i gång igen – Kom ihåg A1-intyget

Undantag i fråga om utbetalningen av invalidpensioner och rehabiliteringsförmåner t.o.m. 31.8

Pensionerna betalas normalt trots coronaepidemin

Orange kuvertet från Sverige skickas i januari-februari