Nyheter

Kontrollera arbetspensionsutdraget regelbundet på nätet

Indexhöjning av estniska pensioner 1.4.2024

Medelpensionen steg till nästan 2000 euro

De som får pension från Spanien kan lämna in levnadsintyg med en ny mobilapp

Får du pension från Estland? Lämna in levnadsintyg till Estland senast 1.3.2024

Årsbeskeden från Sverige skickas igen i januari–februari

De centrala förändringarna i arbetspensionerna år 2024

Aktuellt om pensioner från Sverige år 2024

Livslängdskoefficienten för dem som är födda år 1962 har fastställts

A1-intygen skickas i fortsättningen till Suomi.fi-tjänsten

Pensionerar du dig snart? Få en uppskattning om hur din pension påverkas av index med hjälp av räknarna på Arbetspension.fi

Tänk på hur index påverkar din pension, om du överväger att gå i pension snart

Ny guide på Suomi.fi berättar vad man behöver göra när en närstående har avlidit

Indexhöjning av estniska pensioner 1.4.2023

Får du pension från Estland? Lämna in levnadsintyg till Estland senast 1.3.2023

Aktuellt om pensioner från Sverige år 2023

Planerar du att starta eget? Du kan göra en uppskattning av din FöPL-arbetsinkomst med en räknare på Arbetspension.fi

Centrala förändringar i arbetspensionsskyddet år 2023

Arbetspensionsindex höjs exceptionellt mycket, med 6,8 %

Sverige slutar betala ut garantipension till utlandet från årsskiftet