Nyheter

Får du pension från Estland? Lämna in levnadsintyg till Estland senast 1.3.2023

Aktuellt om pensioner från Sverige år 2023

Planerar du att starta eget? Du kan göra en uppskattning av din FöPL-arbetsinkomst med en räknare på Arbetspension.fi

Centrala förändringar i arbetspensionsskyddet år 2023

Arbetspensionsindex höjs exceptionellt mycket, med 6,8 %

Sverige slutar betala ut garantipension till utlandet från årsskiftet

Ändringar i pensionsräknarna på Arbetspension.fi p.g.a. arbetspensionsindexets exceptionella utveckling

Ny beräkningstjänst underlättar bedömningen av företagarens arbetsinkomst

Inflationen påverkar arbetspensionerna exceptionellt mycket

Sverige höjer beloppet av garantipension 1.8.2022 – betalningen av vissa garantipensioner upphör vid årsskiftet

Som det ser ut nu fortsätter Sverige att betala ut garantipension till Finland fram till utgången av 2022

Kontrollera ditt arbetspensionsutdrag på nätet – utdraget som kommer per post är mindre omfattande i fortsättningen

Indexhöjning av estniska pensioner 1.4.2022

Får du pension från Estland? Lämna in levnadsintyg till Estland senast 1.3.2022

Sverige fortsätter att betala garantipension till Finland t.o.m. 30.9.2022

Pensionsutdragen från Sverige skickas i januari-februari

Nya regler för familjepension – ny räknare ger en uppskattning av pensionens storlek

Ändringar i arbetspensionsskyddet år 2022

Sverige betalar inkomstpensionstillägg till 17 000 finländare – i fortsättningen kontrolleras rätten till tillägget automatiskt

Your Europe – Din inkörsport till EU:s inre marknad