Får du pension från Estland? Lämna in levnadsintyg till Estland senast 1.3.2023

Personer som bor i Finland och får pension från Estland ska årligen lämna in ett levnadsintyg till den estniska socialförsäkringsmyndigheten Sotsiaalkindlustusamet (SKA). Det ifyllda levnadsintyget ska lämnas in till SKA undertecknat och stämplat av en myndighet senast 1.3.2023.

Levnadsintyget ska lämnas in årligen för att SKA ska få pensionstagarens aktuella adress och kunna säkerställa att pension inte av misstag betalas till en redan avliden pensionstagare.

Personens egen underskrift räcker inte till som bekräftelse på uppgifterna i intyget. SKA har meddelat att pensionstagare också kan bekräfta att de lever genom ett Skype-videosamtal till Elusolekutõend må-to kl. 9.00–16.30 och fr kl. 9.00–13.00. Pensionstagaren ska ringa videosamtalet personligen och bevisa sin identitet med en officiell legitimation under videosamtalets gång.

Om en pensionstagare inte bekräftar att hen är vid liv upphör pensionsutbetalningen från Estland 1.4.

Vid behov får du närmare information från Pensionsskyddscentralens kundtjänst per telefon eller med ett Suomi.fi-meddelande. Tänk på att Pensionsskyddscentralen inte har något kundtjänstställe och därmed inte kan bestyrka levnadsintyg.

 

Mera nyheter