Indexhöjning av estniska pensioner 1.4.2023

Den årliga indexhöjningen av estniska pensioner gjordes i början av april. Indexuppräkningen höjer pensionerna med 13,9 procent i genomsnitt. Indexhöjningen gjordes på löpande pensioner och den gäller även pensioner som betalas till Finland.

I Estland består pensionen av flera delar. Vid indexjusteringen viktas pensionens olika delar med olika enskoefficienter och därför är indexhöjningarna inte exakt desamma för alla pensionstagare. Exempelvis höjs ålderspensionen som man får efter 44 år i arbete med ca 84 €. Efter höjningen är pensionen ca 700 € i månaden.

Du kan ta reda på hur indexhöjningen påverkar din pension genom den estniska e-tjänsten eesti.ee. För inloggning krävs något av de sätt för e-legitimation som används i Estland (ID-card, Mobile-ID eller Smart-ID).

Fler personer i Finland får pension från Estland

År för år ökar antalet personer i Finland som får estnisk pension. För närvarande betalas pension från Estland till Finland till 5 252 personer, vilket är 459 fler personer än i fjol.

Mera nyheter