Sverige höjer beloppet av garantipension 1.8.2022 – betalningen av vissa garantipensioner upphör vid årsskiftet

Sverige höjer beloppet av garantipension 1.8.2022. För en del mottagare av garantipension kan höjningen inverka på de förmåner som FPA betalar. Sverige har därtill fastställt att man från och med 1.1.2023 inte längre kommer att fortsätta betala garantipension till personer som är födda 1938 eller senare och som är bosatta i Finland. Ändringarna påverkar inte arbetspension som betalas från Finland.

Sverige har beslutat att höja garantipensionens belopp med högst 1 000 kronor per månad. Höjningen träder i kraft 1.8.2022. Beloppet av höjningen påverkas av andra pensioner som betalas till pensionstagaren och hur länge han eller hon har bott i Sverige. Höjningen kommer att gälla alla garantipensioner som betalas från Sverige och den gäller såväl pensionstagare som är bosatta i Finland som pensionstagare som är bosatta i Sverige.

Höjningen ger en del pensionstagare rätt till svensk garantipension. På grund av höjningen justerar FPA de kunders pensionsförmåner där svensk garantipension beaktas som inkomst.

Pensionsmyndigheten i Sverige räknar automatiskt ut det nya beloppet av garantipensionen från och med 1.8. Pensionstagarna kommer att informeras om det nya beloppet i augusti i samband med utbetalningen av den svenska garantipensionen.

Sverige har också fastställt att man från och med 1.1.2023 inte längre kommer att fortsätta betala garantipension till alla utlandsbosatta. Denna ändring gäller personer som är födda år 1938 eller senare och som får svensk garantipension eller garantipension till omställningspension (familjepension). FPA informerar om effekterna av denna ändring i ett senare skede.

FPA:s anvisningar till kunden

Om kunden är för född 1938 eller senare och får svensk garantipension behöver han eller hon tills vidare inte göra något. FPA kommer att informera om nödvändiga åtgärder senare på hösten.

Om kunden är född 1937 eller tidigare och får svensk garantipension efter 1.8.2022 samtidigt som han eller hon får garantipension eller extra fronttillägg från FPA måste dessa förmåner justeras. Om kunden får bostadsbidrag för pensionstagare måste det eventuellt justeras.

Det går att ansöka om justering av förmånen elektroniskt i MittFPA (www.fpa.fi/mittfpa). Inloggningen kräver personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt identitetskort. Den sökande kan också ansöka om justering genom att ringa FPA eller genom att skicka ansökan till FPA per post. Till ansökan ska bifogas ett intyg över bruttobeloppet av den svenska garantipensionen som gäller från och med 1.8.2022. Intyget kan vara till exempel en kopia av meddelandet om utbetalning av pension eller av något annat intyg från utbetalaren av pensionen.

Närmare information för kunder

  • Pensionsärenden 020 692 222 (från utlandet +358 20 692 222), vardagar kl. 9–16
  • Internationella situationer 020 634 0300 (från utlandet +358 20 634 0300), vardagar kl. 10–15

Den här nyheten bygger på FPA:s nyhet av 25.7.2022: Sverige höjer beloppet av garantipension 1.8.2022 – betalningen av vissa garantipensioner upphör vid årsskiftet

Mera nyheter