Tänk på hur index påverkar din pension, om du överväger att gå i pension snart

Det är bäst att planera pensioneringen och tidpunkten för den så att den passar ens egen livssituation.  Om du planerar att gå i pension, ta reda på vilken din lägsta pensionsålder är, hur mycket pension du har tjänat in, hur beskattningen påverkar pensionen och hur arbetspensionen påverkar eventuella FPA-förmåner.

Om du planerar att söka pension i slutet av år 2023 eller under år 2024 är det bra att också tänka på hur pensionsindexen påverkar din pension.

Pensionsskyddscentralen (PSC) uppskattar att indexutvecklingen kan leda till att de som går i arbetspension år 2023 får en lite större indexhöjning än de som går i arbetspension nästa år. Effekten syns både i partiell ålderspension och i den egentliga ålderspensionen.

I vissa fall kan arbetspensionsindex gynna dem som går i pension på det här årets sida

Arbetspensionerna påverkas av två index, arbetspensionsindexet och lönekoefficienten. Syftet med arbetspensionsindex är att löpande pensioner bevarar sin köpkraft. Lönekoefficienten påverkar i sin tur de begynnande pensionerna. Med den uppräknas en blivande pensionärs inkomster under arbetslivet till nivån för det år då pensionen börjar.

För närvarande uppskattar PSC att arbetspensionsindex höjs i januari lite mer än lönekoefficienten. I den situationen kan det vara lite fördelaktigare för dig att gå i pension före årsskiftet.

När man funderar på indexens betydelse för pensionen är det också bra att tänka på nyttan av att arbeta en tid till. Det kan vara ekonomiskt lönsamt att fortsätta arbeta. Om du skjuter upp pensionen, får du en uppskovsförhöjning till din pension. Om du också fortsätter i arbetslivet, tjänar du in ny pension för arbetet.

Berör närmast dem som är födda i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet

Indexsituationen berör också personer som planerar att börja ta ut partiell ålderspension år 2023 eller 2024. I regel handlar det om personer som är födda i november 1962 eller tidigare.

Ta reda på dina pensionsärenden i din egen arbetspensionsanstalts webbtjänst

Kontrollera gärna indexens inverkan på din pension under hösten i din egen arbetspensionsanstalts webbplats.

Indexförändringarna beaktas i pensionsräknarna på webbplatsen Arbetspension.fi i september.

Social- och hälsovårdsministeriet offentliggör de fastställda pensionsindexen för år 2024 i slutet av oktober.

Om du redan får arbetspension behöver du inte göra någonting

Pensionen till dem som redan är pensionerade höjs enligt arbetspensionsindex i början av året. Man behöver inte särskilt ansöka om höjningen.

Ansök om pensionen i tid

Det är bra att lämna in pensionsansökan minst en månad innan pensionen ska börja. Om du har ett anställningsförhållande, tänk på att det ska upphöra innan ålderspensionen kan börja. Företagare behöver inte upphöra med företagarverksamheten. För partiell ålderspension förutsätts  det inte att anställningen upphör.

Mera nyheter