Får du pension från Estland? Lämna in levnadsintyg till Estland senast 1.3.2022

Personer som bor i Finland och får pension från Estland ska årligen lämna in ett intyg över att de lever till Sotsiaalkindlustusameot (SKA) i Estland. I år ska det ifyllda levnadsintyget lämnas in undertecknat och stämplat av en myndighet senast 1.3.

Personens egen underskrift räcker inte till för att bekräfta uppgifterna i intyget. SKA har meddelat att uppgiften om att personen lever tills vidare kan bekräftas genom ett Skype-videosamtal till Elusolekutõend, må-to kl. 9.00-16.30 och fr kl. 9.00-15.00. Pensionstagaren ska personligen ringa videosamtalet.  och bevisa sin identitet med en officiell legitimation under videosamtalets gång.

Om en pensionstagare inte bevisar att hen lever inom den utsatta tiden, avbryts utbetalningen av pension från Estland 1.4.

Vid behov får du närmare information från Pensionsskyddscentralens kundtjänst per telefon eller med ett Suomi.fi-meddelande. Tänk på att Pensionsskyddscentralen inte har något kundtjänstställe och därför inte kan bekräfta ett levnadsintyg.

Närmare:

Mera nyheter