Indexhöjning av estniska pensioner 1.4.2022

Den årliga indexhöjningen av estniska pensioner gjordes i början av april. Indexuppräkningen höjer pensionerna med 7,9 procent i genomsnitt. Indexhöjningen gjordes på löpande pensioner och den gäller även pensioner som betalas till Finland.

I Estland består pensionen av flera delar. Vid indexjusteringen viktas pensionens olika delar med olika koefficienter och därför är indexhöjningarna inte exakt desamma för alla pensionstagare. Exempelvis höjs ålderspensionen som man får efter 44 år i arbete med ca 43 €. Efter höjningen är pensionen ca 595 € i månaden.

Du kan ta reda på hur indexhöjningen påverkar din pension genom den estniska e-tjänsten eesti.ee. För inloggning krävs något av de sätt för e-legitimation som används i Estland (ID-card, Mobile-ID eller Smart-ID).

Fler personer i Finland får pension från Estland

År för år ökar antalet personer i Finland som får estnisk pension. För närvarande betalas pension från Estland till Finland till 4 793 personer, vilket är 70 fler personer än i fjol.

Mera nyheter