Ny guide på Suomi.fi berättar vad man behöver göra när en närstående har avlidit

Den nya guiden När en närstående avlider på Suomi.fi ger vägledning framåt steg för steg i en tung livssituation. Webbtjänsten Suomi fi produceras av Myndiheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV).

Guiden ger tydlig vägledning i de mångahanda frågorna efter en närståendes död som kan gälla t.ex. begravningen, bouppteckningen, penningärendena eller sorgen. I början av guiden ställs några kartläggande frågor. Med hjälp av dem får användaren rätt information för sin egen situation.

Pensionsskyddscentralen har ingått i samarbetsnätverket som under DVV:s ledning har tagit fram guiden. Pensionsskyddscentralen har bidragit med information om familjepension. Familjepensionerna är efterlevandepension och barnpension.

På Arbetspension.fi finns en familjepensionsräknare, som man kan använda för att uppskatta efterlevande- och barnpensionens storlek, och ett verktyg med vilken man kan utreda om man har rätt till efterlevandepension och hur länge pensionen betalas.

Mera nyheter