Sverige fortsätter att betala garantipension till Finland t.o.m. 30.9.2022

Sveriges riksdag har beslutat att fortsätta betala bosättningsbaserad garantipension till pensionärer som är bosatta i EU- och EES-länderna, Schweiz och Storbritannien åtminstone t.o.m. 30.9.2022.

EU-domstolen fattade i december 2017 ett beslut om att den svenska garantipensionen ska kategoriseras som en sådan minimiförmån som endast behöver betalas till personer som är bosatta i Sverige.

Garantipension har ändå betalats från Sverige till pensionärer som är bosatta i EU- och EES-länderna, Schweiz och Storbritannien med stöd av en tillfällig lag åren 2019-2021. Sveriges riksdag har beslutat att förlänga den tillfälliga lagen. Garantipensioner utbetalas fortsättningvis till EU- och EES-länderna, Schweiz och Storbritannien t.o.m. 30.9.2022.

Om du bor i Finland och redan får garantipension från Sverige behöver du inte göra någonting. Utbetalningen av garantipension fortsätter 1.1–30.9.2022 så som hittills.

Det är inte ännu känt om svensk garantipension kommer att betalas till utlandet efter 30.9.2022.

Mera nyheter