Aktuellt om pensioner från Sverige år 2024

Lagstadgade pensioner ökar och pensionsåldern höjs i Sverige. Orange kuvert postas igen i början av året. Vi har sammanställt aktuell information om svenska pensioner för personer som får eller kommer att få pension från Sverige.

Så här ändras pensionsbeloppen i Sverige

Lagstadgade pensioner som betalas från Sverige ökar i början av år 2024.  Hur stor ökningen blir beror på vilken pension man får. Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 1 procent.

Värdet på premiepensionen varierar enligt de valda fonderna och marknadsläget.

Garantipensionen, som är bosättningsbaserad, betalas från och med år 2023 inte längre till dem som är bosatta utomlands.

Pensionsmyndighetens pressmeddelande: Inkomstpensionen ökar med 1 procent 2024

Pensionsåldern höjs i Sverige

I Sverige har pensionsåldern höjts sedan år 2020. År 2023 steg den lägsta åldern då man kan börja ta ut inkomstpension från 62 år till 63 år. Pensionsåldern har fastställts så att den lägsta pensionsåldern för dem som är födda åren 1961 och 1962 är 63 år. För dem som är födda 1963 och 1964 är den 64 år. Efter det här knyts pensionsåldern till den förväntade livslängden i Sverige.

De som får sjukersättning, som är en förmån som motsvarar Finlands sjukpension, får sjukersättning tills de uppnår riktåldern för pension för sin egen åldersklass. Riktåldern för dem som är födda år 1957 eller tidigare är 65 år. För dem som är födda åren 1958 eller 1959 är den 66 år och för dem som är födda år 1960 eller senare är den 67 år.

Svensk sjukersättning ändras inte automatiskt till ålderspension, utan man måste alltid ansöka separat om ålderspensionen. Det är bäst att ansöka om ålderspensionen ca 6 månader innan sjukersättningen upphör. Exempelvis upphör utbetalningen av sjukersättning till personer födda år 1958 år 2024. Sjukersättning betalas till slutet av månaden före den månad då personen fyller 66 år.

Pensionsmyndigheten – Pensionsåldrar

Utbetalningsdagar för pensioner

Svensk allmän pension betalas en gång i månaden. Om pensionstagaren får andra utbetalningar, såsom familjepension, betalas de på samma gång. En pension som är 200 svenska kronor eller mindre i månaden betalas i regel som två poster per år (i juni och december).

De som är födda den 1–15 dagen i månaden får pensionen den 18 dagen i månaden och de som är födda den 16–31 dagen i månaden får pensionen den 19 dagen, förutsatt att dagarna 18 och 19 är vardagar. Om utbetalningsdagen infaller på ett veckoslut, betalas pensionen på den närmaste bankdagen.

Orange kuvert skickas i januari–februari

Orange kuvertet är ett årsbesked om den lagstadgade pensionen i Sverige. Det skickas till alla personer som är födda år 1938 eller senare och har rätt till pension från Sverige. För att få brevet krävs också att Pensionsmyndigheten i Sverige har mottagarens aktuella adress.

Till personer bosatta i Finland, som redan får pension från Sverige, skickas orange kuvertet i januari. I årsbeskedet står det hur mycket den månatliga pensionen är och vilka dagar den betalas ut. Det innehåller också uppgifter om premiepensionen, om mottagaren har rätt till premiepension.

Till personer bosatta i Finland som inte ännu får pension från Sverige skickas orange kuvertet i februari. Årsbeskedet innehåller uppgifter om den pensionsbehållning mottagaren tjänat in hittills och hur den har bildats. Det innehåller också uppgifter om premiepensionen, om mottagaren har rätt till den.

Orange kuvertet innehåller inte längre någon uppskattning om den framtida pensionen. Man kan be om en pensionsprognos hos Pensionsmyndighetens kundtjänst eller se den på Pensionsmyndighetens e-tjänst Mina sidor. Tills vidare går det att logga in på Mina sidor endast med en svensk e-legitimation.

Pensionsmyndigheten – orange kuvertet

Kontaktinformation för pensionstagare eller pensionssökande

Pensionsmyndighetens kontaktinformation

Försäkringskassans kontaktinformation 

Mera nyheter