Indexhöjning av estniska pensioner 1.4.2024

Den årliga indexhöjningen av estniska pensioner gjordes i början av april. Indexuppräkningen höjer pensionerna med 10,6 procent i genomsnitt. Indexhöjningen gjordes på löpande pensioner och den gäller även pensioner som betalas till Finland.

I Estland består pensionen av flera delar. Vid indexjusteringen viktas pensionens olika delar med olika koefficienter och därför är indexhöjningarna inte exakt desamma för alla pensionstagare. Den genomsnittliga ålderspensionen höjs t.ex. med ca 74 €. Efter indexhöjningen är den genomsnittliga ålderspensionen ca 774 € per månad.

Du kan ta reda på hur indexhöjningen påverkar din pension genom den estniska e-tjänsten eesti.ee.  För inloggning krävs något av de sätt för e-legitimation som används i Estland (ID-card, Mobile-ID eller Smart-ID).

Allt fler personer i Finland får pension från Estland

År för år ökar antalet personer i Finland som får estnisk pension. För närvarande betalas pension från Estland till Finland till 5 583 personer, vilket är 790 fler personer än i fjol.

Mera nyheter