De som får pension från Spanien kan lämna in levnadsintyg med en ny mobilapp

Den spanska pensionsmyndigheten Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) erbjuder utomlands bosatta pensionstagare en mobilapp som ersätter levnadsintyg på papper. Appen heter Vivess. I fortsättningen kan pensionstagarna använda appen för att årligen intyga att de är vid liv.

Levnadsintyg ska lämnas in till INSS årligen under tiden 1.1-31.3. Om en pensionstagare inte bekräftar att hen är vid liv, avbryts pensionsutbetalningen från Spanien. Levnadsintyget begärs årligen av pensionstagare som bor utanför Spanien för att INSS ska få pensionstagarens aktuella adress och kunna säkerställa att pension inte av misstag betalas till en redan avliden pensionstagare.

INSS har informerat sina utomlands bosatta pensionstagare om den nya mobilappen per brev. Pensionstagaren kan logga in i mobilappen med ett fallnummer som anges i brevet. Mobilappen ger omgående en bekräftelse på att informationen har mottaigts.

Utöver med mobilappen kan man fortfarande bevisa att man lever med ett levnadsintyg från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas e-tjänst eller ett brev som bekräftats av en myndighet i bosättningslandet (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller Pensionsskyddscentralen). Intyget ska lämnas in till den INSS-lokalkassa som betalar ut pensionen.

Närmare information ger INSS. Du kan också be om närmare information från Pensionsskyddscentralens kundtjänst per telefon eller med ett Suomi.fi-meddelande. Tänk på att Pensionsskyddscentralen inte har något kundtjänstställe. Det går alltså inte att personligen besöka Pensionsskyddscentralen för att få brevet bekräftat.

Närmare:

Mera nyheter