Medelpensionen steg till nästan 2000 euro

Finländarnas genomsnittliga månadspension var 1 977 euro år 2023, när den året innan var 1 845 euro. Medianpensionen var i fjol 1 736 euro i månaden.

Trots att medelpensionen ökade fick över 60 procent av pensionstagarna en pension som var under 2 000 euro i månaden. Deras antal är nära en miljon.

– Stora pensioner är fortfarande något endast få får. Till exempel betalades en pension på över 5 000 euro till ca 2 procent av pensionstagarna i fjol. Av dem är en majoritet män, säger statistikplanerare Joonas Hautamäki.

År 2023 var medelpensionen 2 216 euro i månaden bland män. Kvinnors pension var 1 779 euro. Pensionsskillnaden mellan könen hölls nära oförändrad jämfört med året innan. Pensionsskillnaderna, även för kvinnor och män, återspeglar tiden i arbetslivet, dess längd och lönenivå.

Största pensionerna i de nyländska kommunerna

I genomsnitt betalades de största pensionerna i likhet med åren innan i Nyland, där medelpensionen var 2 332 euro. De minsta pensionerna betalades i Södra Österbotten, där medelpensionen var 1 724 euro.

På kommunnivå skiljer sig Grankulla fortfarande från de andra med en medelpension på 3 550 euro. I Esbo var medelpensionen 2 644 euro, i Helsingfors 2 450 euro. Finlands minsta medelpension fanns fortfarande i Soini kommun, 1 464 euro.

Vad beskriver medelpensionen?

Medelpensionen beskriver den genomsnittliga totalpensionen för personer bosatta i Finland. Totalpensionen inkluderar arbetspensionen, folkpensionen, med dessa pensioner likställda pensioner enligt tryggheten med tanke på särskilda risker och garantipensionen.

I uppgifterna ingår inte de som får deltidspension, partiell ålderspension eller endast familjepension.

Pensionsbeloppen som nämns i pressmeddelandet avser pension före skatt.

Uppgifterna bygger på Pensionsskyddscentralens och FPA:s gemensamma statistik.

Denna nyhet är en förkortad version av Pensionsskyddscentralens pressmeddelande 27.3.2024: Medelpensionen steg till nästan 2000 euro – Pensionsskyddscentralen (etk.fi)

Mera nyheter