Får du pension från Estland? Lämna in levnadsintyg till Estland senast 1.3.2024

Personer som bor i Finland och får pension från Estland ska årligen lämna in ett levnadsintyg till den estniska socialförsäkringsmyndigheten Sotsiaalkindlustusamet (SKA). Levnadsintyget ska lämnas in till SKA senast 1.3.2024.

Om en pensionstagare inte bekräftar att hen lever upphör pensionsutbetalningen från Estland 1.4. Levnadsintyget ska lämnas in årligen för att SKA ska få pensionstagarens aktuella adress och kunna säkerställa att pension inte av misstag betalas till en redan avliden pensionstagare.

Du kan bevisa att du lever på flera sätt:

Du kan logga in i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas e-tjänst, ladda ner levnadsintyget och skicka det till SKA.

Du kan ladda ner en pdf-blankett på SKA:s webbsidor, fylla i den, skaffa en myndighets underskrift och stämpel på den och skicka den till SKA. Din egen underskrift räcker inte till som bekräftelse på uppgifterna i intyget. Tänk på att Pensionsskyddscentralen inte har något kundtjänstställe och därmed inte kan bekräfta att en pensionstagare är vid liv.

Du kan också ringa ett Skype-videosamtal till SKA:s kontaktperson för Elusolekutõend (adressen är live:.cid.b5bcbdf84f39b635), må-to kl. 9.00–16.30 och fr kl. 9.00–13.00. Du bevisar då din identitet med en officiell legitimation under videosamtalets gång.

Närmare upplysningar ges av Sotsiaalkindlustusamet (SKA) i Estland. Vid behov får du närmare information på svenska eller finska från Pensionsskyddscentralens kundtjänst per telefon eller med ett Suomi.fi-meddelande.

Närmare:

Mera nyheter