Pensionsräknaren

Ta reda på din pensionsålder med pensionsåldersräknaren och uppskatta storleken på din framtida pension med pensionsräknaren.

Hur stor din framtida pension blir är i hög grad beroende av hur dina inkomster utvecklas. Din slutliga pension kan räknas ut först när du går i pension. Från arbetspensionsutdraget kan du se beloppet på den pension du redan tjänat in.

Ta reda på din pensionsålder!

Välj ditt födelseår. Räknaren visar din pensionsålder.

Din lägsta pensionsålder ?

Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension.

- Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden ?

Den förväntade livslängden är det genomsnittliga antalet år som personer i en viss ålder kommer att leva, om dödligheten är oförändrad. Statistikcentralen beräknar den förväntade livslängden i Finland.

-
Din målsatta pensionsålder ?

Livslängden ökar och därför har man infört en livslängdskoefficient som minskar pensionen. Den målsatta pensionsåldern visar hur länge du ska vänta med att gå i pension för att få din pension till fullt belopp.

- Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden ?

Den förväntade livslängden är det genomsnittliga antalet år som personer i en viss ålder kommer att leva, om dödligheten är oförändrad. Statistikcentralen beräknar den förväntade livslängden i Finland.

-
Beräkna din pension!

Med pensionsräknaren får du en uppskattning av hur stor din pension kommer att bli.

Mata in lönen som ett heltal, t.ex. 2500.
Din lägsta pensionsålder ?

Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension.

- Uppskattad pension/månad - €/mån
Din målsatta pensionsålder ?

Livslängden ökar och därför har man infört en livslängdskoefficient som minskar pensionen. Den målsatta pensionsåldern visar hur länge du ska vänta med att gå i pension för att få din pension till fullt belopp.

- Uppskattad pension/månad - €/mån

Testa hur den uppskattade pensionen påverkas av vid vilken ålder du går i pension.

Välj pensionsålder

Om du väljer att gå i pension vid 63 år och 0 månader är den uppskattade pensionen - €/mån
Om räknaren

Den här räknaren beräknar endast arbetspensionens belopp.

Den beräknar pensionen utgående från den angivna lönen från början av år 2018. Den intjänade pensionen är den pension som du tjänat in före utgången av år 2017. Pensionen beräknas enligt de bestämmelser som gäller år 2018. Hur stor din framtida pension blir är i hög grad beroende av hur dina inkomster utvecklas, och den slutliga pensionen kan räknas ut först när du ska gå i pension.

Löntagare tjänar i pension från 17 års ålder och företagare från 18 års ålder. Räknaren beräknar den intjänade pensionen från 17 års ålder.

Varje födelseårskull har en egen lägsta pensionsålder. Den lägsta pensionsåldern för dem som är födda år 1965 grundar sig på den gällande livslängdsprognosen. Räknaren beräknar den intjänade pensionen utifrån antagandet att du går i pension tidigast i den lägsta pensionsåldern för din årskull.

Med den målsatta pensionsåldern avses den ålder då den uppskovsförhöjning som räknas till pensionen efter den lägsta pensionsåldern är lika stor som den minskning av pensionen som görs enligt livslängdskoefficienten. Den målsatta pensionsåldern fastställs det år då årskullen fyller 62 år, för yngre åldersgrupper anges en uppskattning.

Den här räknaren beräknar inte partiell ålderspension eller invalidpension.

Räknaren beräknar den intjänade pensionen för personer som är födda år 1949 eller senare. Pensionstillväxten kan beräknas till 70 års ålder. Den övre åldersgränsen för intjäning av pension och pensionsförsäkringen höjs från 68 år så att den för personer födda 1958-1961 är 69 år och för personer födda år 1962 eller senare 70 år.

Från början av år 2017 tjänar man in pension med 1,5 % av årsarbetsinkomsten. Under åren 2017–2025 tjänar emellertid de som då är i åldern 53–62 år in pension med 1,7 % av sin årsarbetsinkomst.

Den intjänade pensionen justeras med livslängdskoefficienten, som är beroende av pensionstagarens födelseår. Livslängdskoefficienten fastställs det år då årskullen fyller 62 år, för yngre åldersgrupper anges en uppskattning.

Pensionstagare med låga inkomster kan få folkpension.