Nyheter

Planerar du att starta eget? Du kan göra en uppskattning av din FöPL-arbetsinkomst med en räknare på Arbetspension.fi

Arbetspensionsindex höjs exceptionellt mycket, med 6,8 %

Sverige slutar betala ut garantipension till utlandet från årsskiftet

Ändringar i pensionsräknarna på Arbetspension.fi p.g.a. arbetspensionsindexets exceptionella utveckling

Your Europe – Din inkörsport till EU:s inre marknad

Statistiska uppgifter om intjänad pension finns som hjälp i pensionsräknaren

Pensionerna betalas normalt trots coronaepidemin