Statistiska uppgifter om intjänad pension finns som hjälp i pensionsräknaren

I pensionsräknaren på Arbetspension.fi finns nu också statistiska uppgifter om intjänade pensioner. I samband med räknaren finns nu en tabell som visar de medianpensioner som olika åldersgrupper hittills tjänat in.

T.ex. de som inte vet hur mycket pension de hittills har tjänat in kan använda den statistiska uppgiften som uppskattning av sin intjänade pension i räknaren. Med hjälp av uppgifterna kan man också beräkna pensionerna för exempelfall i olika åldrar. Sin egen intjänade pension kan man kontrollera i arbetspensionsutdraget, som man får genom att logga in på sin egen pensionsanstalts webbplats eller på Arbetspension.fi.

Medianpensionen innebär att hälften av personerna i åldersgruppen har tjänat in mer och hälften mindre pension än medianpensionens belopp. I tabellen visas den intjänade medianpensionen för män, kvinnor och samtliga i respektive åldersgrupp.

De medianpensioner som tabellen visar är pensioner som tjänats in före utgången av år 2019. De intjänade pensionerna har räknats upp med lönekoefficienten till 2020 års nivå och justerats med den livslängdskoefficient som gäller för respektive födelseår.

Uppgifterna om de intjänade pensionerna bygger på Pensionsskyddscentralens registeruppgifter.

 

Mera nyheter