Pensionerna betalas normalt trots coronaepidemin

De sjunkande börskurserna påverkar värdet av pensionsanstalternas placeringar, men inte utbetalningen av pensionerna.

Pensionsbolagen har placerat en betydande del av sina tillgångar på världens aktiemarknader. När kurserna går ner gör bolagen kalkylmässiga förluster. Det hotar emellertid inte utbetalningen av pensionerna, de betalas normalt i rätt tid.

Pensionsskyddscentralen betjänar sina kunder på vanligt sätt per telefon och på nätet. Vårt kundtjänstställe är stängt tills vidare.

Läs mer:

Mera nyheter