Your Europe – Din inkörsport till EU:s inre marknad

Rörelsefrihet för varor, tjänster, kapital och människor – detta är en av huvudprinciperna för Europeiska unionen. Ändå är många människor och företag i Europa omedvetna om sina rättigheter på EU:s inre marknad, för att inte tala om hur de ska utöva dem i andra EU-länder.

År 2018 antog EU en ny förordning om en enda digital inkörsport för att underlätta onlinetillgång till information, administrativa processer och assistance services som invånare och företag behöver för att kunna vara verksamma i ett annat EU-land.

Idag utvecklar Europeiska kommissionen och nationella administrativa enheter ett nätverk med hundratals högkvalitativa webbplatser och tjänster. Dessa kommer att vara tillgängliga från en och samma plats på Your Europe portal. Även Arbetspension.fi är en del av  Your Europe-nätverket.

Your Europe

En EU-digital omvandling: var befinner vi oss idag samt nästa steg

För att stödja en genuin och digital inre marknad samarbetar EU-kommissionen och nationella och lokala myndigheter för att uppdatera sin information och digitalisera sina processer och tjänster.

Implementering så långt:

  • Your Europe ger nu tillgång till mycket mer praktisk information om rättigheter och administrativa processer för EU-invånare och -företag.
  • Assistance service finder hjälper användarna att hitta de mest relevanta EU- eller nationella tjänsterna som kan ge personlig rådgivning.
  • User feedback tool som rapporterar problem eller hinder vid användning av portalen eller andra onlineresurser tillhandahållna av EU och andra nationella administrativa enheter. Detta bidrar till att förbättra kvaliteten på informationen och tjänsterna.

Från och med år 2023 kommer Your Europe att erbjuda:

  • Tillgång till 21 digitaliserade processer i alla EU-länder: De viktigaste administrativa processerna för användare över olika länder ska finnas fullt tillgängliga online med tydliga användarinstruktioner i alla EU:s medlemsländer.
  • Gränslösa digitala offentliga tjänster: Oavsett var du bor i EU ska du kunna få tillgång till alla länders onlineprocesser som är relevanta för dig på samma sätt som lokalinvånarna.
  • ‘Once-only principen’: Användarna behöver endast skicka in dokument eller data (så som fordonsregistrering) en gång; de behöver inte skicka samma dokumentation igen till en annan myndighet inom EU. Informationsutbytet över landsgränser innebär att dokumentation och data kan delas mellan olika myndigheter i olika EU-länder

Om du har frågor om den enda digitala inkörsporten i ditt land: SDG koordination i Finland, UF-centret, sdg.finland@ely-keskus.f

Mera nyheter