Ruotsi jatkaa takuueläkkeen maksua Suomeen vuonna 2021

Ruotsin eduskunta on päättänyt jatkaa asumisperusteisen takuueläkkeen (garantipension) maksua EU- ja ETA-maihin sekä Sveitsiin ainakin vielä vuoden 2021 loppuun asti.

EU-tuomioistuin teki joulukuussa 2017 päätöksen, jonka mukaan Ruotsin takuueläke luokitellaan sellaiseksi vähimmäisetuudeksi, jota voidaan maksaa vain Ruotsissa asuville henkilöille.

Takuueläkettä on kuitenkin maksettu Ruotsista EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä asuville henkilöille väliaikaislain perusteella vuosina 2019-2020. Ruotsin eduskunta päätti pidentää väliaikaislain voimassaoloa. Takuueläkkeiden maksu jatkuu EU- ja ETA-maihin sekä Sveitsiin vuoden 2021 loppuun.

Suomessa asuvan takuueläkkeensaajan ei tarvitse tehdä mitään saadakseen etuuden Ruotsista. Takuueläkkeen maksu jatkuu siis vuoden 2021 ajan kuten tähänkin asti.

Vielä ei ole tietoa, maksetaanko Ruotsin takuueläkettä ulkomaille enää 31.12.2021 jälkeen.

Muutoksia Ruotsin eläkkeiden määrissä vuonna 2021

Ruotsin lakisääteisiä eläkkeitä korotetaan hieman vuoden 2021 alusta. Korotuksen määrä riippuu siitä, mitä eläkettä maasta saa. Ruotsin ansainta- ja lisäeläkettä (inkomst- och tilläggspension) korotetaan 0,5 prosenttia ja takuueläkettä (garantipension) 0,6 prosenttia.

Rahastoeläkkeen (premiepension) arvo vaihtelee valittujen rahastojen sekä rahastomarkkinatilanteen mukaan.

Lisää ajankohtaisia