Indexhöjning av estniska pensioner 1.4.2021

Den årliga indexhöjningen av estniska pensioner gjordes i början av april. Indexjusteringen höjer pensionerna med 1,6 procent i genomsnitt. Den gjordes på löpande pensioner och gäller även pensioner som betalas till Finland.

I Estland består pensionen av flera delar. Före år 2021 bestod inkomstpensionen av en jämnstor basdel, en del som räknades enligt antalet år i arbete (före år 1999) och en så kallad försäkringsdel, som bestäms enligt inbetalda försäkringsavgifter. Vid indexjusteringen viktas pensionens olika delar med olika koefficienter och därför är indexhöjningarna inte exakt desamma för alla pensionstagare.

Du kan ta reda på hur indexhöjningen påverkar din pension genom den estniska e-tjänsten eesti.ee. För inloggning krävs något av de sätt för e-legitimation som används i Estland (ID-card, Mobile-ID eller Smart-ID).

Estland betalar mer pensioner till Finland än tidigare

För närvarande betalas pension från Estland till Finland till 4 723 personer, vilket är dryt 300 fler personer än i fjol.

Läs mer:

Mera nyheter