Viron eläkkeisiin indeksikorotus 1.4.2021

Viron eläkkeisiin tehtiin vuosittainen indeksikorotus huhtikuun alusta. Indeksikorotus nostaa eläkkeitä keskimäärin 1,6 prosenttia. Korotus tehtiin maksussa oleviin eläkkeisiin ja se koskee myös Suomeen maksettavia eläkkeitä.

Viron eläke koostuu eri osista. Ennen vuotta 2021 ansaintaeläke on koostunut tasasuuruisesta perusosasta, työvuosien määrän mukaan laskettavasta osasta (ennen vuotta 1999) ja maksettujen vakuutusmaksujen mukaan määräytyvästä niin sanotusta vakuutusosasta. Indeksitarkistuksessa eläkkeen eri osia painotetaan eri kertoimilla ja siksi indeksikorotukset eivät ole kaikille eläkkeensaajille täysin samat.

Voit tarkistaa indeksikorotuksen vaikutuksen eläkkeesi määrään Viron sähköisessä eesti.ee -asiointipalvelussa. Asiontipalveluun sisäänkirjautumiseksi vaaditaan Virossa käytössä olevia tunnistautumismenetelmiä (ID-card, Mobile-ID tai Smart-ID).

Viro maksaa eläkkeitä Suomeen aikaisempaa enemmän

Tällä hetkellä eläkettä maksetaan Virosta Suomeen 4 723 henkilölle, mikä on hieman yli 300 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Aiheesta lisää:

Lisää ajankohtaisia