Eesti pensionide indeksitõus 1.4.2021

Eesti pensionide iga-aastane indeksitõus hakkab kehtima alates aprilli algusest. Indeksitõus suurendab pensione keskmiselt 1,6 protsenti. Tõus puudutab maksmisel olevaid pensione ja see hõlmab ka Soome makstavaid pensione.

Eesti pension koosneb mitmest osast. Enne 2021. aastat on väljateenitud pension koosnenud ühesuurusest põhiosast, pensioniõigusliku staaži järgi arvutatavast osast (enne 1999. aastat) ja makstud kindlustusmaksete järgi määratavast niinimetatud kindlustusosast. Indekseerimisel rõhutatakse pensioni erinevaid osi erinevate koefitsientidega ja seetõttu ei ole indeksitõus kõigile pensionisaajatele täpselt sama.

Võid kontrollida indekseerimise mõju oma pensioni suurusele Eesti elektroonilises teenuses eesti.ee. Elektroonilisse teenusesse sisse logimiseks on nõutav Eestis kasutusel olev identifitseerumismeetod (ID-card, Mobile-ID või Smart-ID).

Eesti maksab Soome rohkem pensione kui varem

Hetkel makstakse Eestist Soome pensioni 4 723 isikule, mis on veidi üle 300 isiku rohkem kui aasta varem.

Täpsem teave:

Rohkem uudiseid