Arbetspensionerna finansieras huvudsakligen med arbetspensionsavgifter