yrkesbaserad pensionsålder

Inom den offentliga sektorn en pensionsålder som är lägre än den allmänna pensionsålder och bestäms på basis av yrket, om personen har valt den. Rätt att välja pensionsålder har gällt dem som före 1.7.1989 arbetade i ett yrke med lägre pensionsålder och som fortsättningsvis arbetar utan avbrott fram till pensionsfallet.

Tillbaka till ordlistan