pensionsfall

Pensionsfallet är den tidpunkt som avgör när pensionen börjar, till exempel när den försäkrade uppnår pensionsåldern  eller blir arbetsoförmögen. Pensionsfallet för familjepension inträffar när förmånslåtaren avlider.

Tillbaka till ordlistan