tillfällig arbetsgivare

Arbetsgivare som inte kontinuerligt har anställda och vars utbetalade löner inte uppnår till en viss gräns. En tillfällig arbetsgivare har inte tecknat en försäkring, dvs. ingått försäkringsavtal med någon arbetspensionsanstalt, utan betalar in pensionsavgifterna till något arbetspensionsbolag senast den 20 dagen i månaden efter löneutbetalningen.

T.ex. privata hushåll kan vara tillfälliga arbetsgivare.

Tillbaka till ordlistan