KAPL

Lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, som var i kraft fram till år 2007.

KAPL gällde personer som arbetade inom s.k. KAPL-branscher oberoende av anställningens längd. KAPL-branscherna var jord-, vatten- och husbyggnad, skogs- och flottningsarbete, hamnarbete, arbete på fartyg i inrikesfart och anställningar inom lantbruk och trädgårdsodling.

Lagen sammanslogs med APL och KoPL till lagen om pension för arbetstagare ArPL i början av år 2007.

  • Suomeksi: LEL
  • På svenska: KAPL
  • In English: LEL
Tillbaka till ordlistan