APL

APL, dvs. den gamla lagen om pension för arbetstagare, var i kraft fram till år 2007.

APL gällde privatanställda som fyllt 18 år med undantag av

  • dem vilkas anställning fortgick en kortare tid än en månad
  • dem som arbetade inom KAPL- eller KoPL-branscherna
  • dem vilkas lön var lägre än APL-inkomstgränsen.

Lagen sammanslogs med KAPL och KoPL till lagen om pension för arbetstagare ArPL i början av år 2007.

  • Suomeksi: TEL
  • På svenska: APL
  • In English: TEL
Tillbaka till ordlistan