KoPL

Lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare, som var i kraft fram till år 2007.

KoPL omfattade personer i kreativa yrken i anställningar som avsågs fortgå en kortare tid än ett år.  KoPL omfattade också anställningar inom APL-branscherna, om de fortgick en kortare tid än en månad, dvs. så kallade kortjobb, och arbetstagare som var anställda av hushåll.

Lagen sammanslogs med APL och KAPL till lagen om pension för arbetstagare ArPL i början av år 2007.

  • Suomeksi: TaEL
  • På svenska: KoPL
  • In English: TaEL
Tillbaka till ordlistan